DHBK

Chương trình tập huấn miễn phí về Điện toán đám mây "AWS Cloud Training Bootcamp"

25/10/2021 22:38

Trong khuôn khổ hợp tác với Nhà trường, Dự án BUILD-IT kết hợp với AWS Academy tổ chức chương trình tập huấn miễn phí về Điện toán đám mây "AWS Cloud Training Bootcamp" cho giảng viên và sinh viên với ngôn ngữ được sử dụng tập huấn là Tiếng Việt, cụ thể:

Thời gian tập huấn: Tháng 11/2021; bắt đầu ngày 8/11, kết thúc ngày 19/11 (10 module và đánh giá cuối khoá tập huấn).

Mục tiêu khoá tập huấn: Khi kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ đạt được kiến ​​thức chung về các khái niệm đám mây, dịch vụ AWS, bảo mật, kiến ​​trúc, giá cả và dịch vụ hỗ trợ. Ngoài ra, sinh viên được chuẩn bị kiến thức để tham gia thi chứng chỉ AWS Cloud Practitioner Certificate, và có thể nhận được voucher giảm giá 50% cho chi phí thi online.

Chương trình khoá học và tham gia đăng ký khoá học tại đây

Thời hạn đăng ký khoá tập huấn: hết ngày 30/10/2021.

Rất mong giảng viên, sinh viên Nhà trường đăng ký tham gia chương trình tập huấn hữu ích này./.