DHBK

Chuỗi webinar online: Xây dựng chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh cho trường đại học “Building a University-Wide Strategy for Raising English Proficiency”

24/06/2021 16:01

Kính mời thầy/cô tham gia chuỗi hội thảo online của dự án BUILD-IT, cụ thể:

Thời gian (giờ Việt Nam): 07/7/ 2021 09:00 AM; 
                                          14/7/2021 09:00 AM; 
                                          21/7/2021 09:00 AM;
                                          28/7/2021 09:00 AM.
Kết quả mong đợi: Chuỗi hội thảo “Xây dựng chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh cho trường đại học” là cơ hội để các nhà quản lý, giảng viên các trường đại học, các chuyên gia cùng thảo luận và phác thảo một chiến lược giảng dạy tiếng Anh để thu hút khuyến khích sinh viên học tập, tương tác bằng tiếng Anh tại trường đại học.

Chương trình chi tiết tại đây