DHBK

Xây dựng và Duy trì Văn hóa Cải tiến Chất lượng "Creating and Maintaining a Culture of Quality Improvement"

06/09/2021 14:55

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Dự án BUILD-IT tổ chức hội thảo webinar online dành riêng cho giảng viên, cán bộ Nhà trường: Xây dựng và Duy trì Văn hóa Cải tiến Chất lượng (tên tiếng Anh: Creating and Maintaining a Culture of Quality Improvement), cụ thể:

  • Thời gian: 7:45 AM -10:00 AM, ngày 21/09/2021
  • Diễn giả:
  • - Dr. Scott Danielson, Trường Đại học Bang Arizona 
  • - Dr. Đinh Thanh Việt,  Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng 
  • - Dr.  Lê Ngọc Quỳnh Lam, Phó Giám đốc Trung Tâm kiểm địch Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
  • Mục tiêu của hội thảo: nhằm giới thiệu những ý tưởng xây dựng “văn hóa chất lượng” ở mọi cấp trong nhà trường; tìm hiểu cách thức sử dụng chu trình PDCA như một cơ chế để khắc phục những điểm cần cải thiện hoặc như một công cụ chủ động giúp chuẩn bị cho quá trình kiểm định thành công. 
  • Chi tiết chương trình hội thảo tại đây
  • Đường Link đăng ký tham gia hội thảo tại đây
  • Rất mong các giảng viên, cán bộ trường quan tâm và tham dự buổi hội thảo này./.