DHBK

Cuộc thi BUILD ON Vietnam 2021 dành cho các bạn sinh viên

14/07/2021 16:24

Tham gia cuộc thi BUILD ON Vietnam 2021 do Amazon Web Services (AWS) tổ chức, cụ thể: 

BUILD ON là cuộc thi hackathon về các sáng kiến và giải pháp công nghệ nhằm giải quyết những thách thức tài chính, giáo dục, thành phố thông minh...; Sinh viên tham gia cuộc thi sẽ thành lập một đội gồm 3 - 5 thành viên để bắt đầu học tập, hình thành ý tưởng, xây dựng mẫu và cạnh tranh với các sinh viên khác trong nước. Cuộc thi năm nay diễn ra tại Malaysia, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Việt Nam.

  • Đăng ký tham gia, thông tin chi tiết hơn về cuộc thi tại website: https://www.buildonvietnam.com/
  • Thời hạn đăng ký từ ngày 05 đến ngày 20 tháng 07 năm 2021.
  • Hôi thảo trực tuyến hỗ trợ sinh viên tham gia: ngày 21 & 22 tháng 07 năm 2021; thông tin chi tiết về hội thảo sẽ được cập nhật trên Slack và email.
Và hơn thế, thông qua chương trình này, sinh viên tham gia sẽ được:
  • Nhận nhiều cơ hội việc làm và thực tập tại các công ty đối tác của cuộc thi.
  • Hướng dẫn thực hiện đề xuất của mình trên các nền tảng của AWS.