DHBK

Học bổng Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)

02/03/2022 09:40

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên thông tin học bổng Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

👉 Trị giá học bổng: 2.000.000/suất

👉 Số lượng: 50 suất

Link đăng ký: https://forms.gle/w72jQuRAwEqthZ1t9 và gửi hồ sơ các minh chứng liên quan (file scan hoặc file ảnh rõ nét và tiêu đề ghi rõ học bổng EVNCPC) về địa chỉ email: nmdat@dut.udn.vn.

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 04/12/2021