DHBK

Thông tin về Chương trình học bổng Penguin năm học 2021-2022

23/08/2021 15:15

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác của Nhà trường với Quỹ học bổng Penguin Nhật Bản, căn cứ thông báo xét duyệt học bổng năm học 2021-2022 từ Quỹ học bổng Penguin, Phòng KHCN&HTQT thông báo các thông tin về Chương trình Học bổng năm học 2021-2022 như sau:

Các tiêu chí xét chọn sinh viên:

- Điều kiện tiên quyết để nhận học bổng Penguin: Sinh viên sẽ không được nhận bất kỳ học bổng hoặc trợ cấp nào khác trong thời gian xét chọn và nhận học bổng Penguin;

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
- Sinh viên đạt kết quả học tập tốt với tổng điểm trung bình 7.0 trở lên, có điểm rèn luyện cao và đạo đức tốt;

- Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Nhật/ khả năng giao tiếp tiếng Nhật;

- Sinh viên hiện đang học năm 3 hoặc năm 4 chính quy.

Sinh viên tham gia ứng tuyển vui lòng chuẩn bị hồ sơ: hồ đăng ký (theo mẫu trong file đính kèm), scan chứng minh nhân dân/passport, thư giới thiệu từ giảng viên bằng tiếng Anh, scan giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn/ hộ nghèo (nếu có).

Thông tin về đăng ký danh sách vui lòng theo dõi thông báo của Phòng CTSV.

 

Trân trọng.

 

Phòng KHCN&HTQT