DHBK

DAAD Vietnam - Thông tin về cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh "GBA Business Challenge 2021"

07/06/2021 14:55

P. KHCN&HTQT có nhận được thông tin từ Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) về cuộc thi “GBA Business Challenge 2021” nhằm tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh mới từ các tài năng trẻ của Việt Nam. Đây là cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của các tài năng trẻ được tổ chức phối hợp bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA), DAAD và Trường Đại học Việt Đức (VGU). Giải thưởng cho đội chiến thắng lên tới 240.000.000 VND.  

Năm 2020, sinh viên Nguyễn Quốc Vương Trường ĐHBK cùng với nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế đã chiến thắng cuộc thi với ý tưởng “Futuristic Microalgae” (Link). Thông tin về các đội chiến thắng năm 2020 có thể xem tại đây

Thông tin về cuộc thi có thể tìm hiểu thêm tại https://gba-vietnam.org/gba-business-challenge-2021-a-chance-for-young-talents/ hoặc nếu có câu hỏi gì, có thể liên hệ với Ban tổ chức cuộc thi thông qua địa chỉ: gbabusinesschallenge@gmail.com 

Các thí sinh nộp bài dự thi bằng tiếng Anh tại: https://www.feedbackstr.com/gbabusinesschallenge. Hạn gửi bài dự thi là ngày 30 tháng 07 năm 2021

Phòng KHCN&HTQT.