DHBK

Hội nghị Quốc tế “2nd Smart Healthcare” (SHeIC2021)

26/05/2021 09:04

Phòng KHCN&HTQT kính thông báo về Hội nghị Quốc tế “2nd Smart Healthcare” (SHeIC2021), được tổ chức vào ngày 9 & 10/12/2021 tại Trường Đại học Kỹ thuật Troyes, Pháp. Trong khuôn khổ hợp tác giữa UD-DUT và Đại học Kỹ thuật Troyes Pháp (UTT), Trường Đại học Bách khoa tham gia trong Ban tổ chức Hội nghị SHeIC2021. Hội nghị sẽ tổ chức kết hợp vừa offline tại UTT và online tại DUT.

Một số thông tin về Hội nghị:

Trang tin Hội nghị: https://sheic2021.com

Một số mốc thời gian quan trọng cần lưu ý:

    • 31/05/2021: Hạn cuối nộp Abstract và/hoặc Short Paper.
    • 01/07/2021: Đăng ký tham gia Hội nghị (Free registration).
    • 31/07/2021: Hạn cuối nộp Báo cáo toàn văn đã được phản biện.
    • 09 - 10/12/2021: Hội nghị offline tại UTT và Hội nghị online tại DUT.

Abstract và Short paper được nộp thông qua hệ thống Easychair: click-to-submit.

Abstract và Short paper sẽ được đăng trên kỷ yếu hội nghị (NXB Springer). Các báo cáo tại Hội nghị sẽ được xem xét và mời đăng trong số đặc biệt của một tạp chí (BTC sẽ thông báo sau).

Thông tin chi tiết về Hội nghị xin xem tại đây