DHBK

Thông báo tuyển dự án quốc tế "AUF-COVID-19.2" của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

17/06/2021 14:49

Phòng KHCN&HTQT kính chuyển thông báo tuyển dự án quốc tế "AUF-COVID-19.2" do Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) khởi xướng và tài trợ.

Tiếp theo sự thành công của Đợt 1 dự án hỗ trợ các sáng kiến của các trường đại học nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19 vào năm 2020 của AUF, trong đó Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN có dự án sáng kiến robot phục vụ bệnh nhân trong các khu cách ly - đây là một trong 04 dự án của Việt Nam được lựa chọn trong số 2.000 hồ sơ của 79 quốc gia trên toàn thế giới.

Năm nay, AUF tiếp tục thông báo tuyển dự án quốc tế có tên "AUF-COVID-19.2". Dự án này nhằm tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu hướng đến việc phân tích hậu quả của cuộc khủng hoảng về sức khỏe và đề xuất các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực y tế, khoa học và công nghệ cũng như khoa học nhân văn, kinh tế và xã hội. 

Kết quả cần đạt của dự án: có tác động nhanh chóng trong ngắn hạn / trung hạn để đối phó với sự kéo dài của cuộc khủng hoảng về sức khỏe và các hậu quả liên quan.

Quy mô tài trợ Tổng quỹ: Để đáp ứng nhu cầu, AUF đang dành một quỹ đặc biệt trị giá 1.000.000 euro cho đợt tuyển dự án quốc tế "AUF-COVID-19.2", với hai loại hình tài trợ:

  • Dự án nhóm A: (dự án có tác động nhanh chóng về công nghệ, kinh tế và / hoặc xã hội): Giá trị tài trợ tối đa là 20.000 euro và có thể đến 90% tổng giá trị ngân sách dự án.
  • Dự án nhóm B: (dự án đặc biệt có tác động cao hoặc đặc biệt sáng tạo, mang tầm quốc gia, liên khu vực hoặc quốc tế): Giá trị tài trợ tối đa là 50.000 euro và có thể đến 80% tổng giá trị ngân sách dự án.

Thời hạn ứng tuyển: ngày 15/7/2021 (lúc 18:00 giờ Paris). 

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://formulaires.auf.org. (Mẫu đề xuất xem file đính kèm). Lưu ý: hồ sơ ứng tuyển có thể nộp bằng tiếng Anh, với điều kiện có một bản tóm tắt dự án bằng tiếng Pháp kèm theo. 

Thông báo tiếng Pháp và tiếng Anh xem file đính kèm. Link thông báo tuyển dự án xem tại đây.