DHBK

Hướng dẫn thi trực tuyến Học kỳ 2 và Học kỳ hè năm học 2020-2021

04/08/2021 12:30

Khoa CNTT thông báo: Hướng dẫn thi trực tuyến học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2020-2021: Hướng dẫn số 1937/HD-ĐHBK và Thông báo bổ sung số: 1963/TB-ĐHBK

Riêng đối với các học phần thi trắc nghiệm trên máy tính, chi tiết như sau:

STT Tên học phần Nhóm học phần Ghi chú
1 Chương trình dịch Tất cả các nhóm  
2 Công nghệ phần mềm 18N16, 18N10, 18N11  
3 Phương pháp tính Tất cả các nhóm  
4 Kỹ thuật truyền số liệu Tất cả các nhóm  
5 Ngôn ngữ hình thức Tất cả các nhóm  
6 Cấu trúc máy tính và vi xử lý 20N10, 20N11, 20N12, 20N13  
7 Lập trình NET Tất cả các nhóm  
8 Lập trình Java 19N10, 19N12, 19N13, 19N16  
9 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Tất cả các nhóm  
10 Lập trình hướng đối tượng 19N77  
11 Thiết kế hệ thống nhúng 17N16  
12 Xử lý song song 17N13  
13 Kỹ thuật lập trình Tất cả các nhóm  
14 Lập trình mạng Tất cả các nhóm  

Lưu ý: hệ thống này chỉ triển khai thi trên Hệ điều hành Windows và MAC OSSinh viên xem hướng dẫn sử dung hệ thống: Hướng dẫn Thi Trắc nghiệm trên hệ thống và download QuizITF_DUT (pass: 2021). Lưu ý phiên bản SEB cài đặt vừa được cập nhật nên SV cài NET Framework 4.7.2 trước rồi mới cài ứng dụng SEB.

Sinh viên nào đã sử dụng hệ thống và đã đổi mật khẩu thì đăng nhập theo mật khẩu đã đổi.

Sinh viên nào quên mật khẩu hoặc không có tài khoản đăng nhập hoặc gặp vấn đề về hệ thống thi thì điền vào: LINK