DHBK

Thông báo Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 2, năm học 2020-2021)

28/04/2021 22:49

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên đi Thực tập tốt nghiệp vào Học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau:

1) Thời gian thực tập (6 tuần): từ ngày 24/5/2021 đến ngày 02/7/2021.

2) Các sinh viên điền thông tin Thực tập vào:  LINK trước 12h00 Thứ Sáu ngày 20/5/2021.

3) Hồ sơ Thực tập tốt nghiệp nộp về Khoa bao gồm: Nhận xét TTTNBáo cáo TTTN

- Nhận xét Thực tập tốt nghiệp của Công ty (lưu ý phải đúng với công ty đã đăng ký thực tập ở trên). Mẫu Nhận xét  TTTN: https://drive.google.com/file/d/1rY3UsVWSv4oKGQwXi6I5RXYBJrQ4MfWf/view?usp=sharing

- Báo cáo Thực tập tốt nghiệp (in và đóng quyển), mỗi sinh viên 01 bản báo cáo dù có làm chung. Mẫu báo cáo TTTN: https://drive.google.com/file/d/1XB6TLt3ha4ogETqCF-LirW-R6KYmW02_/view?usp=sharing