DHBK

Danh sách sinh viên Khóa 2018 phân vào các chuyên ngành

05/04/2021 08:06

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên Khóa 2018 phân vào các chuyên ngành chi tiết: tại đây

1) Chương trình đào tạo CNTT Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp (Đại trà): mở 02 chuyên ngành: Công nghệ phần mềmAn toàn thông tin

2) Chương trình đào tạo CNTT Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp (CLC): mở 03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tinMạng máy tính & Truyền thông.

Các em lưu ý đăng ký các học phần bắt buộc và tự chọn Học kỳ 7 (học kỳ chuyên ngành) đúng chuyên ngành đã được phân theo danh sách.

Khoa CNTT.