DHBK

Hội thảo “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (dự kiến diễn ra ngày 13-14/12/2021)

14/07/2021 14:59

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT). Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 13-14/12/2021 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Thái Nguyên.

Mời các Thầy Cô quan tâm gửi bài báo và tham dự Hội thảo.