DHBK

Thông báo Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Online (học kỳ II, năm học 2020-2021)

24/06/2021 14:19

Khoa CNTT thông báo cho các sinh viên đã đăng ký bảo vệ Đồ án tốt nghiệp dưới hình thức Online (học kỳ II, năm học 2020-2021) kế hoạch cụ thể như sau:

1) Các sinh viên trao đổi với cán bộ hướng dẫn hoàn thiện báo cáo ĐATN và gửi file mềm Quyển báo cáo Đồ án tốt nghiệp về Khoa cho cô Nguyễn Thị Lệ Quyên (email: ntlequyen@dut.udn.vn) trước 12h00 Thứ Năm ngày 01/7/2021.

2) Chiều Thứ Hai ngày 05/7/2021 vào lúc 14h30 sinh viên vào test trên hệ thống MS Team.

3) Danh sách sinh viên bảo vệ ĐATN (Online), ngày 06/7/2021: (sinh viên đã được add vào group MS Team của Hội đồng)

- Hội đồng 1: Danh sách

- Hội đồng 2: Danh sách

4) Sinh viên gửi 02 bản cứng Báo cáo ĐATN (bìa nhữ) và 02 đĩa CD (báo cáo ĐATN, slide bảo vệ và mã nguồn) về Khoa trước ngày 13/7/2021 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ: Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. (Người nhận: cô Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phone: 0934879935).