DHBK

[ĐATN] - Danh sách phân công đồ án tốt nghiệp bổ sung HK1 - năm học 2020 - 2021

11/09/2020 10:11

Chào các em,

Khoa CNTT gửi đến các em danh sách sinh viên và cán bộ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp bổ sung học kỳ 1 năm học 2020 - 2021. Các em nhanh chóng liên hệ với giảng viên hướng dẫn để trao đổi đề tài.

Danh sách: http://bit.ly/DoAnTotNghiep2

Các văn bản biểu mẫu cần thiết: http://bit.ly/baocaotiendoDATN

Chúc các em thực hiện đồ án tốt nghiệp thật tốt!