DHBK

Danh sách sinh viên nhận ĐATN học kỳ 1 năm học 2020-2021

29/08/2020 12:02

Khoa CNTT thông báo các sinh viên được nhận đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021 liên hệ với Cán bộ hướng dẫn để triển khai làm đồ án theo kế hoạch và quy định của Trường.

Chi tiết phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp: https://drive.google.com/file/d/18W0JUEfl5Sg7FaMt4aqyTKP8jXUK75Ly/view?usp=sharing

Thông tin liên hệ Cán bộ hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/1mKK0m5B54tcTbczx78AfTnuLXscPJuii/view?usp=sharing