DHBK

Khảo sát cựu sinh viên về tình hình việc làm cựu sinh và đánh giá CTĐT

31/07/2020 20:26

Khoa CNTT tiến hành khảo sát tình hình việc làm cựu sinh viên và cựu sinh viên đánh giá chương trình đào tạo như sau đối với các sinh viên tốt nghiệp từ năm 2015 đến năm 2020 như sau:

1) Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin truyền thống: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuFCLMmT4NedY4mqLis-tiSGUzQBOfAC3QrgVKym12N5wEig/viewform

2) Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Chất lượng cao (Việt - Anh): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeppl6wUJN70xJXIB7n3nm4gLxphwJUPBgG1VQXR3d6gjB8Uw/viewform

3) Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Chất lượng cao (Việt - Nhật): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9rrl-R0mHgrU8of8_gLS1Yyf3MGnoGxk30FFu40E81oU7g/viewform

Nhờ các bạn sinh viên đã tốt nghiệp bỏ chút thời gian tiến hành khảo sát trước ngày 15/8/2020.

Trân trọng cảm ơn.