DHBK

THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH/THÍ NGHIỆM VÀ PBL

30/07/2020 09:55

THÔNG BÁO SV KHÓA 18T, 19T Khoa CNTT-ĐHBK  VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ TRONG HK 1 2019-2020

Khoa CNTT thông báo nhắc các SV Khóa 18T, 19T về việc đăng ký như sau;

  1. Các học phần Thực hành/Thí nghiệm yêu cầu phải được đăng ký cùng với học phần lý thuyết trong cùng học kỳ. Nếu SV không đăng ký học phần Thực hành/Thí nghiệm cùng với học phần lý thuyết trong cùng học kỳ thì buộc phải nhận điểm 0 cho học phần Thực hành/Thí nghiệm đó.

  2. Đồ án liên môn PBL phải đăng ký cùng với các học phần lý thuyết liên quan trong cùng học kỳ. Nếu SV không đăng ký học Đồ án liên môn PBL ở cùng học kỳ với học phần lý thuyết thì sẽ nhận điểm 0 cho học phần Đồ án PBL này.

Các em lưu ý để tránh những phiền toái và thiệt thòi về sau nhé!

Chúc các em an toàn trong những ngày dịch bệnh này!