DHBK

Đăng ký Giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp Học kỳ 1, năm học 2020-2021

26/08/2020 09:46

Khoa CNTT thông báo cho các sinh viên dự kiến được nhận Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021 đăng ký Giảng viên hướng dẫn.

Danh sách sinh viên dự kiến được nhận Đồ án tốt nghiệphttps://drive.google.com/file/d/1OFbxh3RxuEGi7N7nErAFCIiJfYgPyEsE/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Khoa đề xuất bổ sung nhận ĐATN (có điều kiện): https://drive.google.com/file/d/1pSX8rhr30ABtOMvVYjkc89Y777yJ5424/view?usp=sharing (Danh sách này chỉ là dự kiến, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào Nhà trường có đồng ý hay không).

Khảo sát nhu cầu đăng ký Giảng viên hướng dẫn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYyk4rRRxuaZBMbtANn_Zn8zuL5iVP54uQlPZyYDDs-YCORw/viewform

Thời gian đăng ký trước 12h00 thứ Sáu ngày 28/8/2020.

Các sinh viên còn lại đang trong diện xem xét được nhận Đồ án tốt nghiệp hay không sẽ có thông báo sau.