DHBK

Cập nhật các học phần không được mở năm học 2020-2021

21/07/2020 12:33

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên đang còn nợ hoặc chưa học các học phần mà từ năm học 2020-2021 không còn trong chương trình đào tạo hoặc sẽ không được mở thì đăng ký để Khoa và Nhà trường xem xét giải quyết.

Các em cập nhật thông tin vào link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qn9l3W31vkAlvPX3fAyuh2SXJ-LLEhvEF88gqLMH2YQ/edit?usp=sharing

Deadline trước 16h00 thứ Sáu ngày 24/7/2020.