DHBK

Cập nhật thực tập tốt nghiệp 2019-2020

13/07/2020 16:21

Khoa CNTT đề nghị đến các sinh viên đang đi Thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2019-2020 vào link sau kiểm tra và cập nhật lại thông tin:

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6n6FAeVph99WvWnwtOp3Vy-WyNUMCAZgpsDWmn22BM/edit?usp=sharing

P/S: Những em nào đã nhận giấy giới thiệu đi TTTN thì đánh dấu X vào ô Đã nhận giấy giới thiệu TTTN, nếu chưa nhận thì bỏ trống.