DHBK

Tuyển ứng viên cao học - Đại học Chung-Ang Hàn Quốc

07/10/2019 10:04

CƠ HỘI HỌC TẬP NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC CHUNG-AN HÀN QUỐC

Hiện tại, phòng Lab  Ultra-Intelligent Computing/Communication, thuộc khoa khoa học và kĩ thuật máy tính,  trường đại học Chung-Ang, Hàn Quốc đang tuyển sinh chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tiến sĩ Thạc sỹ kết hợp với viễn thông cho kỳ học mùa xuân 2020. 

Một số hướng nghiên cứu của lab:

1. Vehicular Networks 

2. Wireless Mesh Networks 

3. Peer-Aware Communication 

4. 5G networks 

5. Smart-Grid Networks

 6. Applied Machine Learning, Deep Learning and AI in networking and communications 

7. Fog Computing

8. Mobile Edge Computing

 

Yêu cầu:

Ứng viên có nền tảng tốt về viễn thông và toán học.

Hồ sơ gồm có: 

Bảng điểm đại học, CV, và một số giấy tờ liên quan tới email: srcho@cau.ac.kr với tiêu đề "[Họ tên] UCLAB applicant for spring 2020"

 

Liên hệ:

Nếu ứng viên cần thêm thông tin của lab có thể xem tại website của lab:

http://uc.cse.cau.ac.kr/index.html hoặc liên hệ đến địa chỉ mail: anhtientran0304@gmail.com.