DHBK

Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến tuyển dụng giảng viên

06/07/2019 00:29

Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến là khoa tiên phong trong đào tạo các chương trình chuẩn quốc tế:

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ:

- Ngành Điện tử Viễn thông (trường đối tác University of Wasington);

- Ngành Hệ thống nhúng (trường đối tác Portaland State University).

Các chương trình tiên tiến Việt-Mỹ đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo AUN-QA.

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV):

- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm (trường đối tác Polytech Marseille, Université d’Aix Marseille);

- Chuyên ngành Sản xuất tự động (trường  đối tác Grenoble INP);

- Chuyên ngành Tin học Công nghiệp (trường đối tác Grenoble INP).

Các chương trình PFIEV được Ủy ban bằng Kỹ sư Cộng hòa Pháp (Cti) và Mạng lưới kiểm định Châu Âu các chương trình đào tạo kỹ sư (ENAEE) đánh giá và công nhận.

Thông tin chi tiết: www.dut.udn.vn/fast

 

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Khoa và Trường Đại học Bách Khoa trong thời gian tới, Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

A. 03 giảng viên phụ trách các học phần chuyên ngành

Yêu cầu: Có trình độ tiến sĩ  thuộc lĩnh vực sau: Điện tử, Viễn thông, Hệ thống nhúng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Cơ điện tử, Sản xuất tự động; Bảo vệ tiến sĩ ở các trường đại học có uy tín ở nước ngoài; Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 hoặc sử dụng 100% tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp) trong thời gian đào tạo, bảo vệ luận án tiến sĩ; Có kỹ năng sư phạm trong giảng dạy, hướng dẫn sinh viên học tập tích cực, làm việc nhóm hiệu qủa; Có kinh nghiệm NCKH hoặc có nhiều ấn phẩm nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước

B. 01 giảng viên phụ trách các học phần về Toán, Xác suất thống kê:

Yêu cầu: Có trình độ tiến sĩ Toán học, Bảo vệ tiến sĩ ở các trường đại học có uy tín trong nước hoặc đại học nước ngoài, Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 hoặc sử dụng 100% tiếng Anh trong thời gian đào tạo, bảo vệ luận án tiến sĩ, Có kỹ năng sư phạm trong giảng dạy, hướng dẫn sinh viên học tập tích cực, làm việc nhóm hiệu quả, Có kinh nghiệm NCKH hoặc có nhiều ấn phẩm nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước.

C. 02 giảng viên phụ trách các học phần Vật lý

Yêu cầu: Có trình độ tiến sĩ về Vật lý, Bảo vệ tiến sĩ ở các trường đại học có uy tín trong nước hoặc đại học nước ngoài, Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 hoặc sử dụng 100% tiếng Anh trong thời gian đào tạo, bảo vệ luận án tiến sĩ, Có kỹ năng sư phạm trong giảng dạy, hướng dẫn sinh viên học tập tích cực, làm việc nhóm hiệu quả, Có kinh nghiệm NCKH hoặc có nhiều ấn phẩm nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước

D. 01 giảng viên phụ trách các học phần kỹ năng mềm bằng tiếng Anh

Yêu cầu: Có trình độ từ thạc sĩ trở lên, chuyên ngành Ngoại ngữ Anh, Quốc tế học, hoặc các ngành liên quan về đào tạo kỹ năng mềm, Bảo vệ thạc sĩ ở các trường đại học có uy tín trong nước hoặc đại học nước ngoài, Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 hoặc sử dụng 100% tiếng Anh trong thời gian đào tạo, bảo vệ luận án thạc sĩ, Có kỹ năng sư phạm trong giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, Chủ động và có khả năng triển khai áp dụng các phương pháp dạy-học mới, chủ động, tích cực, Năng động và có kinh nghiệm giảng dạy hoặc tổ chức các khoá học, hoạt động liên quan đến phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.

Thông tin tuyển dụng của nhà trường xem tại: http://dut.udn.vn/Tintuc/Thongbao/id/3267

Để biết thêm thông tin, ứng viên liên hệ trực tiếp TS. Nguyễn Lê Hòa (Trưởng Khoa) theo số điện thoại: 0912919157 hoặc email: nlhoa@dut.udn.vn