DHBK

Thông báo xét cấp Học bổng của Cty TNHH Thương mại Nguyên Hà năm 2019

29/08/2019 15:59

Chương Trình Học Bổng của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Hà Năm 2019

- Số lượng: 5 suất

- Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng/ 1suất

- Điều kiện và tiêu chuẩn hồ sơ (xem trong file đính kèm)

Lưu ý:

Chỉ nhận những hồ sơ sinh viên đăng ký tại: https://forms.gle/ifEDniPi2vvT81Wp7 và đạt yêu cầu.

Điền thông tin đăng ký xét học bổng tại link trên và thời gian hoàn thành đăng ký chậm nhất trước 11h00 ngày 31 tháng 8 năm 2019.