DHBK

Kế hoạch đào tạo Cao học K35

15/09/2017 14:27

Thông báo Kế hoạch đào tạo Cao học K35 tại đây (xem ở cột K35-2017) bao gồm:

1. Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN: Kỹ thuật Cơ khí động lực; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

2. Trường ĐH Quảng Bình: Khoa học máy tính.

3. Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi): Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật hóa học.

4. Trường Đại học Trà Vinh: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Phòng Đào tạo