DHBK

Kế hoạch Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 3 năm 2017

14/09/2017 20:19

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa thông báo đến các anh chị học viên có tên trong danh sách được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ theo Quyết định số 1842/ĐHBK-ĐT ngày 06/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa kế hoạch Lễ trao bằng thạc sĩ sẽ được tổ chức với thời gian địa điểm cụ thể như sau:

- Thời gian: 9g00 thứ 6 ngày 22 tháng 9 năm 2017

- Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 3, Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Để tham dự Lễ trao bằng thạc sĩ và nhận bằng thạc sĩ các anh chị học viên cần thực hiện:

1. Kiểm tra thông tin để in bằng trong danh sách công nhận tốt nghiệp vào trao bằng (xem danh sách), nếu có sai sót anh chị liên hệ ngay cho phòng Đào tạo theo số điện thoại 0236.3842.145 gặp anh Lê Hoài Nam, hoặc email lhnamdt@dut.udn.vn trước ngày 20/9/2017.

2. Đăng ký tham dự Lễ trao bằng thạc sĩ như hướng dẫn ở phần 3 trong Kế hoạch số 1906/ĐHBK-ĐT của Trường Đại học Bách khoa (bên dưới).