DHBK

Sinh viên đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 08.10.2017 đến nộp lệ phí thi

11/09/2017 11:19

Thông báo cho sinh viên đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 08.10.2017 đến nộp lệ phí thi:

- Thời gian: từ 18.09 đến 22.09.2017.

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng A120).