DHBK

Giới thiệu chương trình tiên tiến Việt - Mỹ

12/05/2022 08:53

Giới thiệu

Chương trình tiên tiến được thành lập dựa trên Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm “Tạo điều kiện để xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo, khoa, trường đại học mạnh đạt chuẩn khu vực và đẳng cấp quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng và triển khai các chương trình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”.

Theo đó, các chương trình tiên tiến hầu hết được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trên thế giới, bao gồm nội dung, phương pháp, quy trình tổ chức và quản lý đào tạo và được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Các ngành đào tạo thuộc Chương trình Tiên tiến của Khoa Khoa học và Công nghệ Tiên tiến gồm có Chương trình Tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông và Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Nhúng và IoT.

Mục tiêu đào tạo

Sứ mệnh của Chương trình Tiên tiến - Đại học Đà Nẵng là đào tạo ra những sinh viên giỏi theo tiêu chuẩn quốc tế cho thị trường lao động trong và ngoài nước, tiên phong về chất lượng đào tạo ngành Điện tử - Viễn thông và Hệ thống Nhúng&IoT trình độ đại học, trang bị cho các kỹ sư tốt nghiệp chương trình này tiềm năng sự nghiệp toàn diện, học thêm và học suốt đời. Chương trình học được thiết kế khoa học và được tư vấn bởi các trường đại học đối tác nhằm mang đến những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tốt nhất cho sinh viên.

Lịch sử phát triển

Năm 2006, Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống số (tên hiện tại là Kỹ thuật Điện tử và Viễn thông) được lựa chọn là một trong 10 chương trình tiên tiến được thành lập trên toàn quốc, với sự hợp tác của trường đối tác - Đại học Washington (UW), Hoa Kỳ. Ngành Điện tử và Viễn thông của UW được xếp hạng trong top 18 các ngành Điện tử và Viễn thông trên toàn thế giới.

Năm 2008, tiếp nối thành công của chương trình tiên tiến quốc gia ban đầu, Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (hiện tên là Hệ thống nhúng và IoT) được thành lập với sự hợp tác của trường đối tác - Đại học Bang Portland (PSU), Hoa Kỳ. Chuyên ngành Hệ thống nhúng của PSU được xếp hạng là 1 trong 10 chương trình đào tạo ưu tiên của Hoa Kỳ.

Năm 2016, hai chương trình tiên tiến của trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng đã được Mạng lưới Đảm bảo Chất lượng các trường Đại học ASEAN (AUN-QA) quốc tế công nhận là một trong những chương trình hàng đầu tại ASEAN tại thời điểm đó.

Cho đến nay, hai ngành này đã và đang dẫn đầu các lĩnh vực mới nổi của công nghiệp 4.0, bao gồm hệ thống nhúng, xử lý tín hiệu và hình ảnh kỹ thuật số, truyền thông, IoT, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch, v.v., đồng thời cung cấp cho sinh viên các kỹ năng mềm thiết yếu của thế kỷ 21 và là lực lượng lao động sẵn sàng của xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 - chuyển đổi số.