DHBK

Kiểm định chất lượng Chương trình kỹ sư Chất lượng cao Việt - Pháp

11/11/2018 04:26

- Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lương cao PFIEV đã được Ủy ban bằng Kỹ sư Cộng hòa Pháp (CTI) và Mạng lưới kiểm định Châu Âu các chương trình đào tạo kỹ sư (ENAEE) đánh giá và công nhận

- Văn bằng được Cộng hòa Pháp, Châu Âu và Hoa Kỳ công nhận tương đương trình độ Thạc sĩ

- Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã có Công văn số 2297/BGDĐT-GDĐH xác nhận văn bằng Chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ.   

- Sinh viên tốt nghiệp PFIEV và đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ được nhận bằng “Kỹ sư Chương trình ĐTKS chất lượng cao” do trường đại học Việt Nam cấp và “Phụ lục bằng Kỹ sư” (Addendum) do trường đại học Việt Nam và trường đối tác Pháp đồng cấp.