DHBK

Nghiên cứu khoa học giảng viên

15/05/2022 10:42

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Họ và tên

Lĩnh vực nghiên cứu

Lý lịch khoa học

1

TS. Nguyễn Lê Hòa

Nonlinear control

BCI

brain imaging techniques

http://scv.udn.vn/nlhoa

https://scholar.google.com/citations?user=0m4PRNYAAAAJ&hl=en

2

TS. Nguyễn Thị Anh Thư

BioPhotonics

Medical Imaging

3D reconstruction

3D printing

eHealth

http://scv.udn.vn/nguyenthianhthu https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Jq_oSscAAAAJ

3

PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú

Mathematics

Computing Algebra

Algebraic Geometry

Commutative Algebra

http://scv.udn.vn/nctu

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=OfcorPMAAAAJ

4

TS. Lê Quốc Huy

Sensors

Sensors networks

IoTs

Energy harvesting and storage, Thermoelectric cooling and power generation

http://scv.udn.vn/lqhuy

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=TpCYxlQAAAAJ

5

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Smart City

Artificial Intelligence

Speech Image Processing

 Internal Quality Assurance

CDIO Framework and Outcome-based Education

http://scv.udn.vn/pvtuan

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=coNXGsoAAAAJ

6

TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh

Optical signal process

http://scv.udn.vn/nqnquynh

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=aVtAadEAAAAJ

7

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

Raman spectroscopy

Semiconductor material

http://scv.udn.vn/ntthutrang

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=R7MRd9UAAAAJ

8

TS. Nguyễn Thị Tú Trinh

English

http://scv.udn.vn/ntttrinh

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=LVQ-L7oAAAAJ

9

TS. Nguyễn Thị Ngọc Giao

Birational Geometry

Complex Algebraic Geometry Singular Theory

Combinatorial Algebraic Geometry

http://scv.udn.vn/ntngiao

https://www.researchgate.net/profile/Giao-Nguyen-7

10

Th.S. Thái Vũ Hiền

Signal processing

http://scv.udn.vn/tvhien

11

Th.S. Nguyễn Hữu Lập Trường

Automation

http://scv.udn.vn/nguyenhuulaptruong

12

KS. Nguyễn Trí Bằng

Artificial intelligence AI

http://scv.udn.vn/ntbang

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNG NĂM CỦA GIẢNG VIÊN

NĂM 2021

STT

Tên đề tài

Cấp

Tác giả

Link

1

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở molybden disulfua (MoS2) ứng dụng cho chế tạo điện cực anode pin lithium/sodium-ion.

Đề tài cấp cơ sở

Lê Quốc Huy

 

2

Ứng dụng học máy và thị giác máy tính để xây dựng hệ thống nhận diện vật thể thời gian thực giúp thanh toán nhanh tại cửa hàng bách hóa

Murata

Nguyễn Trí Bằng

 

3

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của các giao thức truyền tin trong hệ thống IoT thời gian thực

Đề tài cấp cơ sở

Thái Vũ Hiền, Trần Văn Líc

 

4

Hằng số Waldschmidt của một số tập điểm với 3 đường thẳng hỗ trỡ trong mặt phẳng xạ ảnh

Bài báo quốc gia

Nguyen Chanh Tu, Dang Tuan Hiep

http://scv.udn.vn/nctu/BBao/23398

5

An identity involving symmetric polynomials and the geometry of Lagrangian Grassmannians

Bài báo quốc tế

Nguyen Chanh Tu, Dang Tuan Hiep

http://scv.udn.vn/nctu/BBao/23395

6

Large Scale LoRaWAN LPWAN Deployment in DaNang City, Vietnam

Bài báo quốc tế

Tran Van Lic, Ngo Dinh Thanh, Nguyen Thi Anh Thu, Le Quoc Huy, Fabien Ferrero, Nhan Le Thanh, Trinh Le Huy

http://scv.udn.vn/lqhuy/BBao/25658

7

Facile hydrothermal synthesis of interlayer-expanded MoS2/Rgo

Bài báo quốc tế

Kien Nguyen-Ba, Huy Le-Quoc, Trang Nguyen-Thi-Thu, and Khan Dinh-Thanh

http://scv.udn.vn/lqhuy/BBao/25659

8

Heart Rate Feature Extraction based on Neurokit2 with Python

Bài báo quốc tế

Tu Hieu Diep, Anh Quan Phan, Anh Quan Le, Le Hoa Nguyen, Quoc Huy Le, Arjon Turnip

http://scv.udn.vn/lqhuy/BBao/25660

9

Beyond blackboard: exploiting web-based learning to enhance language learning and teaching in higher education: a case study

Bài báo quốc tế

Nguyen Thi Tu Trinh, Nguyen Anh Tuan

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/24766

10

Genre-based approach for teaching academic writing for undergraduate engineering students

Bài báo quốc tế

Nguyễn Thị Tú Trinh

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/24767

11

A case study on the role of project-based learning in improving university students’s peaking skills: From theory to practice

Bài báo quốc tế

Nguyen Thi Tu Trinh, Elena Schmitt

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/24768

NĂM 2020

STT

Tên đề tài

Cấp

Tác giả

Link

1

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đa thể thức trong xây dựng robot thông minh chào đón và giới thiệu khách đến thăm quan phòng trưng bày tại Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng.

Đề tài cấp cơ sở

Nguyễn Thị Anh Thư

 

2

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở molybden disulfua (MoS2) ứng dụng cho chế tạo điện cực anode pin lithium/sodium-ion.

Đề tài cấp cơ sở

Lê Quốc Huy

 

3

Nghiên cứu nền tảng giảng dạy trực tuyến và phương pháp giảng dạy trực tuyến tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Đề tài cấp cơ sở

Nguyễn Thị Tú Trinh

 

4

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của các giao thức truyền tin trong hệ thống IoT thời gian thực

Đề tài cấp cơ sở

Thái Vũ Hiền

 

5

Raman Scattering Studies of the Structural Phase Transitions in Single-Crystalline CH3NH3PbCl3

Tạp chí quốc tế

Nguyễn Thị Thu Trang

 

6

An application of Liaison theory to zero-dimensional schemes

Tạp chí quốc tế

Nguyen Chanh Tu

http://scv.udn.vn/nctu/BBao/19964

7

A study on CDIO-based STEAM program design and implementation

Tạp chí quốc tế

Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Ngọc Trâm Kha, Nguyễn Bá Hội, Phạm Văn Tuấn

http://scv.udn.vn/nguyenthianhthu/BBao/22050

8

Alignment and Mapping between CDIO standards and AUNQA criteria

Tạp chí quốc tế

Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Hồng Hải, Phan Minh Đức, Tan Kay Chuan, Nguyễn Thị Anh Thư

http://scv.udn.vn/nguyenthianhthu/BBao/22051

9

Proposed Smart University Model as a Sustainable Living Lab for University Digital Transformation

Tạp chí quốc tế

Tuan V. Pham, Anh Thu T. Nguyen, Thanh Dinh Ngo, Duy H. Le, Khai C.V. Le, Thuong H.N. Nguyen, Huy Q. Le

http://scv.udn.vn/lqhuy/BBao/25661

10

Designing an industrial LoRaWAN network for Danang city: Solution to long-range and low-power IoT application

Tạp chí quốc gia

Ngô Đình Thanh, Phạm Văn Tuấn, Lê Quốc Huy

http://scv.udn.vn/pvtuan/BBao/20989

11

The Emergence of Humans and the Origin of Vietnamese Ethnic Groups from Vietnamese Myths

Tạp chí quốc gia

Nguyễn Thị Tú Trinh

 

12

Bậc dẫn đầu và hằng số Waldschmidt của các lược đồ chiều không

Tạp chí quốc gia

Nguyễn Chánh Tú

http://scv.udn.vn/nctu/BBao/23396

13

Hằng số Waldschmidt của một số tập điểm có 2 đường thẳng hỗ trợ trong mặt phẳng xạ ảnh.

Tạp chí quốc gia

Nguyễn Chánh Tú

http://scv.udn.vn/nctu/BBao/23397

Năm 2019

STT

Tên đề tài

Cấp

Tác giả

Link

1

Một số tính chất hình học của các lược đồ bậc thấp trong không gian xạ ảnh

Đề tài cấp Bộ

Nguyễn Chánh Tú

 

2

Nghiên cứu phát triển hệ thống lấy mẫu tín hiệu toàn quang tốc độ siêu nhanh dùng kỹ thuật nén Raman xung quang dải pico-second trên nhiều bước sóng

Đề tài cấp Bộ

Nguyễn Quang Như Quỳnh

 

3

Xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm và hoàn thiện mạng truyền thông LoRA phủ sóng các khu vực cả ngoài trời và trong nhà cho toàn bộ khuôn viên Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng và vùng phụ cận.

Đề tài cấp cơ sở

Lê Quốc Huy

 

4

Nghiên cứu và xây dựng các nền tảng cơ bản để phát triển Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng theo đinh hướng phát triển đại học thông minh (Smart Campus)

Đề tài cấp cơ sở

Phạm Văn Tuấn

 

5

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý cán bộ viên chức vào ra tại khu vực làm việc dựa trên kỹ thuật học máy nhận dạng khuôn mặt người

Đề tài cấp cơ sở

Nguyễn Thị Anh Thư

 

6

Xây dựng chương trình đào tạo kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên kỹ thuật tại trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Đề tài cấp cơ sở

Nguyễn Quang Như Quỳnh

 

7

Mô hình hóa và điều khiển feedforward tách kênh cho bể khử khí

Tạp chí quốc gia

Nguyễn Lê Hòa

http://scv.udn.vn/nlhoa/BBao/19548

8

Impact of Terminal Polarization in a Urban Channel for LP-WAN Application

Tạp chí quốc tế

Fabien Ferrero, Huy Le Quoc, Matthieu Loupias

http://scv.udn.vn/lqhuy/BBao/20230

9

Phase formation and local charge transport of lead-free CH3NH3Sn(I1-xBrx)3 (0 <= x <= 1) perovskite solar cells fabricated by solvent optimization

Tạp chí quốc tế

B. P. Nguyen, D. Shin, H. R. Jung, J. U. Kim, T. T. T. Nguyen, S. Yoon, Y. Yi, and W. Jo

http://scv.udn.vn/ntthutrang/BBao/20628

10

Mạng Nơron tích chập Resnet50: ứng dụng nhận dạng khuôn mặt người hiệu quả trong các điều kiện môi trường phức tạp

Tạp chí quốc gia

 Trần Quang Huy, Lê Tiến Nhật, Nguyễn Lương Quảng, Lã Tấn Đạt, Nguyễn Thị Anh Thư

http://scv.udn.vn/nguyenthianhthu/BBao/22049

11

An effective model for integratedintegrated face recognition and emotion detection. Tác giả

Tạp chí quốc gia

Trần Quang Huy, Nguyễn Lương Quảng, Lê Tiến Nhật, Lã Tấn Đại, Nguyễn Thị Anh Thư

http://scv.udn.vn/nguyenthianhthu/BBao/22052

12

Phân tích hiệu quả nhận dạng khuôn mặt trong mô trường không thuận lợi dựa trên sự kết hợp HAAR cascade and RESNET50

Tạp chí quốc gia

Trần Quang Huy, Nguyễn Lương Quảng, Lê Tiến Nhật, LãTấn Đại, Nguyễn Thị Anh Thư

http://scv.udn.vn/nguyenthianhthu/BBao/22053

13

A Genus - Degree Formula For Fano Variety Of Linear Subspaces On Complete Intersections

Tạp chí quốc gia

Dang Tuan Hiep, Nguyen Chanh Tu, Nguyen Thi Mai Van

http://scv.udn.vn/nctu/BBao/21535

14

A Study of Construing the Experience of Rage in English and Vietnamese: Functional Grammar Perspectives.

Tạp chí quốc gia

Nguyễn Thị Tú Trinh

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/20107

Năm 2018

STT

Tên đề tài

Cấp

Tác giả

Link

1

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống chiếu sáng thông minh cho đường phố bằng đèn LED sử dụng nguồn năng lượng mặt trời

Đề tài cấp cơ sở

TS. Nguyễn Lê Hòa

http://scv.udn.vn/nlhoa/NCKH/3790

2

Thiết kế và mô phỏng hệ thống điện năng lượng mặt trời không nối lưới

 

Nguyễn Lê Hòa

http://scv.udn.vn/nlhoa/BBao/16823

3

Superheated steam temperature control for boiler using adaptive dynamic feedforward compensators

 

Nguyễn Lê Hòa

http://scv.udn.vn/nlhoa/BBao/17379

4

Investigation of Si3N4 as inert buffer layer for MgH2 thin films

Bài báo quốc tế

Laetitia Laversenne, Huy Le-Quoc, Marie Coste, Ana Lacoste, Stéphanie Kodjikian

http://scv.udn.vn/lqhuy/BBao/19196

5

STEM Competence Enhancement through Project-Based Learning under the BUILD-IT initiative (*Best Presentation Award*)

Bài báo quốc tế

NGO Dinh Thanh, NGUYEN Le Hoa, LE Quoc Huy

http://scv.udn.vn/lqhuy/BBao/17635

6

MoS2 monolayers on Si and SiO2 nanocone arrays: influences of 3D dielectric material refractive index on 2D MoS2 optical absorption

Bài báo quốc tế

E. Kim, J.- W. Cho, T. K. Nguyen, T. T. T. Nguyen, S. Yoon, J.-H. Choi, Y. C. Park, S.-K. Kim, Yo. S. Kim, and D.-W. Kim

http://scv.udn.vn/ntthutrang/BBao/20629

7

Surface potential mapping and n-type conductivity in organic–inorganic lead iodide crystals

Bài báo quốc tế

H. R. Jung, B. P. Nguyen, H. -J. Jin, T. T. T. Nguyen, S. Yoon,W. S. Woo, C. W. Ahn, S. Cho, I. W. Kim, and W. Jo

http://scv.udn.vn/ntthutrang/BBao/20630

8

Low temperature growth of amorphous VO2 films on flexible polyimide substrates with a TiO2 buffer layer

Bài báo quốc tế

D. H. Jung, H. S. So, J. S. Ahn, and H. Lee, T. T. T. Nguyen and S. Yoon

http://scv.udn.vn/ntthutrang/BBao/20631

9

Ideational Metaphor in English and Vietnamese behavioral Clauses.

 

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/20128

10

STEM Competence Enhancement through Project-Based Learning under the BUILD-IT initiative (*Best Presentation Award*)

Báo cáo hội thảo

Ngo Dinh Thanh, Nguyen Le Hoa, LE Quoc Huy

http://scv.udn.vn/ndthanh/BBao/23012

Năm 2017

STT

Tên đề tài

Cấp

Tác giả

Link

1

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thử stand cho hệ thống điện-thủy lực điều khiển tốc độ tua bin m157 trên hệ tàu tên lửa 1241.8-p7

Đề tài cấp Bộ

Nguyễn Hoàng Mai - chủ nhiệm; Lê Quốc Huy, Nguyễn Lê Hòa, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Dĩnh, Hồ Khả Chưởng, Nguyễn Văn Thắng, Trần Văn Dũng

http://scv.udn.vn/nhmai/NCKH/3590

2

Thiết kế hoạt động Thiết kế-Xây dựng (Design-Build Experiences) tích hợp vào môn học Nhập môn ngành theo các tiêu chuẩn của mô hình CDIO

Đề tài cấp cơ sở

Lê Quốc Huy

http://scv.udn.vn/lqhuy/NCKH/3815

3

Thiết kế hoạt động Thiết kế - Xây dựng (Design-Build Experiences) tích hợp vào môn học Nhập môn ngành theo mô hình CDIO.

Đề tài cấp cơ sở

Lê Quốc Huy

 

4

 Multi-harvesting solution for autonomous sensing node based on LoRa Technology

Bài báo quốc tế

F. Ferrero, H. N. S. Truong, H. Le-Quoc

http://scv.udn.vn/lqhuy/BBao/15971

5

Design and build a wireless sensor network for landslide monitoring and early warning

Bài báo quốc tế

Quoc-Huy Le, Hai-Au Tran, Thanh-Nhan Mai, Huu-Duc-Phong Trinh

http://scv.udn.vn/lqhuy/BBao/15972

6

Nhận dạng mẫu hình ảnh sử dụng mô-men Hu

 

Hoàng Lê Uyên Thục Phạm Văn Tuấn

http://scv.udn.vn/pvtuan/BBao/15416

7

An Effective Camera-based Model for Fall Monitoring of the Elderly

Bài báo quốc tế

Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang

http://scv.udn.vn/pvtuan/BBao/17171

8

High photo-conversion efficiency in double-graded Cu(In,Ga)(S,Se)2 thin film solar cells with two-step sulfurization post-treatment

Bài báo quốc tế

G. Y. Kim, J. Y. Yang, T. T. T. Nguyen, S. Yoon, J. Nam, D. Lee, D. Kim, M. Kwon, C.-W. Jeon, Y. -K. Kim, S. -Y. Lee, M. Kim, and W. Jo

http://scv.udn.vn/ntthutrang/BBao/20635

9

Broad-band Photocurrent Enhancement in MoS2 Layers Directly Grown on Light Trapping Si Nanocone Arrays

Bài báo quốc tế

Y. Cho, B. Cho , Y. Kim, J. Lee, E. Kim, T. T. T. Nguyen, J. H. Lee, S. Yoon, D. -H. Kim, J. -H.Choi, and D. -W. Kim

http://scv.udn.vn/ntthutrang/BBao/20634

10

Interference‐Enhanced Broadband Absorption of Monolayer MoS2 on Sub‐100 nm Thick SiO2/Si Substrates: Reflection and Transmission Phase Changes at Interfaces

Bài báo quốc tế

E. Kim, J. ‐W. Cho, B. R. Kim, T. T. T. Nguyen, Y. H. Nam, S. ‐K. Kim, S. Yoon, Y. S. Kim, J. ‐H. Lee, D. ‐W. Kim

http://scv.udn.vn/ntthutrang/BBao/20632

11

Optical and Scanning-Probic Identification of Electronic Structure and Phases in CH3NH3PbBr3 Crystal

Bài báo quốc tế

H. R. Jung, G. Y. Kim, B. P. Nguyen, H. -J. Jin, W. Jo, T. T. T. Nguyen, S. Yoon, W. S. Woo, C. W. Ahn, S. Cho, and I. W. Kim

http://scv.udn.vn/ntthutrang/BBao/20633

12

Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese

Bài báo

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/20126

13

A study on shift patterns of ideational metaphors in English and Vietnamese

Bài báo

Phan Văn Hòa, Nguyễn Thị Tú Trinh

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/20109

14

A study on the translation of indeterminate behavioral clauses from English to Vietnamese based on ideational equivalence

Bài báo

Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thị Tú Trinh

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/20111

 

Characterisitcs of participants in English and Vietnamese behavioral clauses

Bài báo

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/20120

 

Some suggestions on how to identify and classify behavioral processes

Bài báo

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/20122

 

Major contemporary approaches to the analysis of the Vietnamese simplex clauses

Bài báo

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/20124

 

Halliday’s functional grammar: philosophical foundation and epistemology Halliday’s functional grammar

Bài báo quốc tế

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc

http://scv.udn.vn/ntttrinh/BBao/20103

 

Bounding the number of defining equations of the tangent cone of certain monomial curves

Bài báo quốc tế

Nguyễn Chánh Tú

 

 

Waldschmidt constant of a set of points

Bài báo quốc tế

Nguyễn Chánh Tú

 

Năm 2016

STT

Tên đề tài

Cấp

Tác giả

Link

1

Nghiên cứu kỹ thuật chụp ảnh quang học trong chẩn đoán da

Đề tài cấp cơ sở

Nguyễn Thị Anh Thư

 

2

A new method to design optimal compensator in hybrid electric vehicles

Bài báo quốc tế

Hoang Mai Nguyen, Tien Dung Le, Le Hoa Nguyen, and Quang Vinh Doan

http://scv.udn.vn/nlhoa/BBao/11177

3

Mô hình hóa hệ thống quá nhiệt của lò hơi nhiệt điện

 

Nguyễn Lê Hòa, Nguyễn Trọng Hà

http://scv.udn.vn/nlhoa/BBao/13804

4

Hằng số Waldschmidt của một số lược đồ chiều 0 trong mặt phẳng xạ ảnh

 

Nguyễn Chánh Tú

http://scv.udn.vn/nctu/BBao/14624

5

Nhận dạng dấu vân tay sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo

 

Nguyễn Sanh Thành, Võ Thị Bích Phương, Lê Hữu Duy, Phạm Văn Tuấn

http://scv.udn.vn/pvtuan/BBao/13233

6

Tăng hiệu suất tốc độ xử lý khung ảnh trong hệ thống phát hiện té ngã trên platform không đồng nhất

 

Nguyen Thi Khanh Hong, Le Huu Duy, Pham Van Tuan, Cecile Belleudy

http://scv.udn.vn/pvtuan/BBao/13282

7

Video-based Action Recognition to Assist Mild Cognitive Impairment Prediction

Bài báo quốc tế

Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke and Pham Van Tuan

http://scv.udn.vn/pvtuan/BBao/17172

8

Performance of an inline RZ-DPSK pulse compression using Raman ampli er and its application in OTDM tributary

Bài báo quốc tế

Q. Nguyen Quang Nhu, H. Nguyen Tan, Q. Nguyen-The, M. Matsuura, and N. Kishi

http://scv.udn.vn/nqnquynh/BBao/12458

9

Electrical and optical properties of VO2 thin films grown on various sapphire substrates by using RF sputtering deposition

Bài báo quốc tế

D. H. Jung, H. S. So, K. H. Ko, J. W. Park, H. Lee, T. T. T. Nguyen, S. Yoon

http://scv.udn.vn/ntthutrang/BBao/20636

10

Enhancement of photo-conversion efficiency in Cu2ZnSn(S,Se)4 thin-film solar cells by control of ZnS precursor-layer thickness

Bài báo quốc tế

G.Y. Kim, D.‐H. Son , T. T. T. Nguyen, S. Yoon, M. Kwon, C.‐W. Jeon, D.‐H. Kim, J,‐K, Kang, W. Jo

http://scv.udn.vn/ntthutrang/BBao/20637

http://dut.udn.vn/Fast/Tintuc/id/3635

http://dut.udn.vn/Fast/Tintuc/id/3466

http://dut.udn.vn/Fast/Thongbao/id/2888

Giảng viên FAST tham gia chủ trì tại Hội nghị STEM quốc tế và Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019
15/01/2020 17:54

“Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và cơ hội trong ngành STEM” là chủ đề của Hội nghị Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học tại Việt Nam thường niên lần thứ 7 (STEMCON) được đội ngũ giảng viên và sinh viên Khoa FAST tích cực phối hợp tổ chức và tham gia báo cáo, tham luận. Sự kiện do Đại học Bang Arizona phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng (UD-DUT) và Đại học Mỹ tại Việt Nam tổ chức vào tháng 03 năm 2019 tại Thành phố Đà nẵng, với mục đích kết nối các sinh viên, doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng với nhu cầu về nguồn nhân lực trong thời đại kinh tế số. Lãnh đạo và Giảng viên của Khoa FAST đã dẫn dắt phiên chia sẻ những bài học và thách thức về đào tạo ngành kỹ thuật dựa trên chuẩn đầu ra. Để tham gia vào nền kinh tế số thì điều quan trọng là cùng nhau xác định nhu cầu và tạo ra được các mô hình phù hợp song phải mang tính đổi mới trong giáo dục và đào tạo. Đây là thời điểm rất quan trọng để các sự kiện như STEMCON Việt Nam quy tụ các cá nhân và tổ chức cùng nhau thảo luận về các thách thức, cơ hội và chiến lược để xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong việc xây dựng nguồn nhân lực.

Khoa FAST không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo cung cấp nguồn nhân lực số mà còn tích cực tham gia các nghiên cứu ứng dụng chuyển đối số trong chiến lược phát triển Trường đại học thông minh hướng đến phát triển thành phố thông minh. Nhóm nghiên cứu đa ngành do Khoa FAST tổ chức gồm các giảng viên, nghiên cứu viên, doanh nghiệp, sinh viên đến từ Trường Đại học Bách khoa, Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT, Công ty TAPIT và các đối tác đại học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã tham gia các phiên báo cáo, tham luận, triển lãm, đề xuất các giải pháp về xây dựng, phát triển đô thị thông minh đang được thành phố Đà Nẵng và các thành phố khác quan tâm như: quản trị thông minh, giao thông thông minh, môi trường thông minh, đời sống thông minh và công dân thông minh ,… Trong chiến lược trở thành một ĐH thông minh (Smart University), từ năm 2018, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đã bắt đầu xây dựng chương trình khoa học công nghệ tập trung vào xác định kiến trúc đại học thông minh, thiết kế và xây dựng hạ tầng, ứng dụng, dịch vụ thông minh, gồm cả công cụ quản lý đại học và chăm sóc các bên liên quan dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), mạng kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (BigData) và điện toán đám mây (Cloud Computing).

Xem thêm các bài viết liên quan

http://dut.udn.vn/Fast/Tintuc/id/3466

http://dut.udn.vn/Fast/Thongbao/id/2888

https://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/co-hoi-xay-dung-dai-hoc-thong-minh-4057396-b.html

Giảng viên Trường Đại học Bách khoa tham gia báo cáo chuyên đề tại Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019
24/10/2019 21:41

Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh - Smart City Summit 2019 là sự kiện quốc tế do UBND thành phố Đà Nằng và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp tổ chức vào ngày 23/10/2019 tại Đà Nẵng. Hội nghị nhằm chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của các thành phố trong nước và khu vực, đưa ra những giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh phù hợp với các thành phố dựa trên nền tảng công nghệ mới như: IoT, Big Data, AI,...

A group of people in a conference room

Description automatically generated with low confidence

A picture containing text, indoor

Description automatically generated
Phiên trao đổi của lãnh đạo các Sở, Ban ngành

Trong chiến lược phát triển Trường đại học thông minh định hướng phối hợp phát triển thành phố thông minh, nhóm nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) gồm các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên đến từ Trường Đại học Bách khoa (DUT), Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Trường Cao đẳng CNTT đã tham gia các phiên báo cáo, tham luận, triển lãm, đề xuất các giải pháp về xây dựng, phát triển đô thị thông minh đang được Thành phố Đà Nẵng và các thành phố khác quan tâm như: quản trị thông minh, kinh tế thông minh, giao thông thông minh, môi trường thông minh, đời sống thông minh và công dân thông minh,…

Trong nhiều năm qua, Đại học Đà Nẵng (UD) đã hợp tác chiến lược với Đại học Nice-Sophia Antipolis (UNS) thuộc Đại học vùng Cote d’Azur, Pháp trong nghiên cứu các dự án về đại học thông minh hướng đến xây dựng thành phố thông minh. Các hướng hợp tác nghiên cứu và chuyển giao thử nghiệm chủ lực bao gồm xây dựng hạ tầng mạng truyền thông không dây diện rộng công suất thấp LoRa (Long Range low-power Wide-area network) để phát triển các ứng dụng IoT (Internet of Things) và AI (Artificial Intelligence) cho giáo dục thông minh và thành phố thông minh. Đại học Cote d’Azur, Pháp đã phối hợp với Viện Công nghệ quốc tế DNIIT bước đầu lắp đặt hệ thống phủ sóng mạng LoRa cho Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và toàn thành phố Đà Nẵng trong chiến dịch “Smart Campus” và “Smart City”. Các dự án được nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm dựa trên mô hình hệ sinh thái giáo dục và nghiên cứu bao gồm các trường đại học, các đối tác kỹ nghệ chiến lược, và chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng như các Bộ ngành quản lý nhà nước. Mục đích là phát triển và chuyển giao các kết quả, giải pháp được thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu đa lĩnh vực, đa đối tác vào thực tiễn để cải thiện cuộc sống của người dân, nâng cao chất lượng sống và làm việc của Thành phố Đà nẵng.

A group of people sitting in a room

Description automatically generated with low confidence

A group of people in a conference room

Description automatically generated with medium confidence

A picture containing person, standing

Description automatically generated
Các giảng viên Đại học Đà Nẵng tham gia báo cáo, tham luận tại Hội thảo

Nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Đại học Đà Nẵng và các Trường ĐH, Viện thành viên trong nhiều năm qua đã nỗ lực triển khai đa dạng các hoạt động thúc đẩy nghiên cứu liên quan đến thành phố thông minh. Hoạt động nổi bật nhất có thể kể đến là Chiến dịch Smart Campus (Đại học thông minh) do Viện DNIIT - ĐHĐN phối hợp với Đại học Côte vùng d’Azur, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) phát động thường niên từ năm 2017 đến nay tại các trường thành viên của ĐHĐN nhằm tìm kiếm, phát triển ý tưởng, giải pháp trong các dự án sáng tạo phục vụ xây dựng không gian “Đại học thông minh” và thành phố thông minh tại ĐHĐN nói riêng và các ĐH của Việt Nam nói chung. Cũng trong chuỗi các sự kiện của Chiến dịch Smart Campus, Đại học Đà Nẵng và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng cùng các Doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã phối hợp tổ chức một phiên đặc biệt về thành phố thông minh CSEI 2019 “Đà Nẵng smart city: Experiences and Innovations” trong khuôn khổ hội thảo quốc tế IEEE RIVF 2019 nhằm trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng trong việc xây dựng thành phố thông minh giữa đại diện lãnh đạo thành phố, các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. Trong năm 2020, ĐHĐN sẽ tiếp tục chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế về thành phố thông minh SCEI 2020.

A picture containing text, person, indoor

Description automatically generated

A picture containing text, person, indoor, group

Description automatically generated
Các đề tài xuất sắc của Chiến dịch Smart Campus 2019 được chọn để trưng bày tại Hội nghị, cùng với triển lãm từ các doanh nghiệp, và nhận được nhiều sự quan tâm từ quan khách và lãnh đạo các cấp

A group of people posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence
Sinh viên Đại học Bách khoa và các Trường thành viên của ĐHĐN tham gia gian hàng triển lãm tại Hội nghị

Kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu nhiều năm qua cho thấy rằng mô hình hệ sinh thái nghiên cứu ứng dụng và sáng tạo chỉ có thể được phát triển thành công với sự hợp tác có hiệu quả của cơ quan chính quyền, các công ty, doanh nghiệp và các trường đại học. Viện DNIIT, Trường ĐH Bách khoa và các cơ sở giáo dục thành viên của ĐHĐN luôn nỗ lực với tư cách là đối tác chiến lược của thành phố Đà Nẵng để cùng nghiên cứu phát triển nhằm đạt được mục tiêu vào năm 2030 Đà Nẵng sẽ hoàn thành việc xây dựng các khu đô thị thông minh và mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence
Nhóm nghiên cứu Smart University và Smart City của ĐHĐN đến từ Viện DNIIT, Trường ĐHBK và các cơ sở giáo dục thành viên của ĐHĐN

Tin, ảnh: Trung tâm học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

STEMCON 2019 tại Đà Nẵng
01/03/2019 23:04

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng (UD-DUT) tự hào cùng Trường Đại học Bang Arizona (ASU) và Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam (AUV) đồng tổ chức Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán học lần thứ 7, với tên gọi STEMCON.

STEMCON 2019 tại Đà Nẵng có sự tham dự của đại diện từ hơn 37 trường Đại học, Cao đẳng, Tổ chức và công ty đến từ 6 quốc gia trên khắp thế giới.

Tại sự kiện STEMCON 2019 sẽ là phiên họp toàn thể, các buổi thảo luận nhóm, các phiên kỹ thuật và hội thảo có tính tương tác cao, cùng chia sẻ những ý tưởng, đam mê, góc nhìn độc đáo và thú vị của mình về các khía cạnh của Nguồn nhân lực kỹ thuật số, những cơ hội cùng phát triển.

Chi tiết chương trình STEMCON 2019 Đà Nẵng được cập nhập liên tục tại link: https://stemcon.heeap.org/program

Graphical user interface, application

Description automatically generated