DHBK

Danh sách Giảng viên Đại học Đà Nẵng

05/03/2019 13:05

STT

Hình ảnh

Thông tin Giảng viên

1

Họ và tên: Nguyễn Lê Hòa

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Công nghệ Tiên Tiến

Chức vụ: Trưởng Khoa

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Điều khiển tự động; Tại: Hàn Quốc

http://scv.udn.vn/nlhoa

2

Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Công nghệ Tiên Tiến

Chức vụ:

- Phó Trưởng Khoa, Khoa Khoa học Công nghệ Tiên Tiến

- Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ Quốc Tế

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện-Y sinh; Tại: Catholic University of America

http://scv.udn.vn/nguyenthianhthu

3

Họ và tên: Phạm Văn Tuấn

Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trường Đại học Bách Khoa

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Xử lý tín hiệu; Tại: Đại học Kỹ thuật Graz, CH Áo

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2012

http://scv.udn.vn/pvtuan

4

Họ và tên: Nguyễn Chánh Tú

Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trường Đại học Bách Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2000; Chuyên ngành: Toán Học; Tại: Đại Học Utrecht, Hà Lan

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2007

http://scv.udn.vn/nctu

5

Họ và tên: Lê Quốc Huy

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Công nghệ Tiên Tiến

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Vật lý ứng dụng; Tại: Université de Grenoble, CH Pháp

http://scv.udn.vn/lqhuy

6

Họ và tên: Nguyễn Quang Như Quỳnh

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Công nghệ Tiên Tiến

Chức vụ: Phụ trách CTTT Điện tử Viễn thông

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Điện tử-viễn thông; Tại: Trường Đại học Điện tử-thông tin Tokyo

http://scv.udn.vn/nqnquynh

7

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông; Tại: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2011

http://scv.udn.vn/nvantuan

8

Họ và tên: Bùi Thị Minh Tú

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Xử lý tín hiệu; Tại: Universite de Technologie de Compiegne

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2018

http://scv.udn.vn/btmtu

9

Họ và tên: Huỳnh Việt Thắng

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Điện - Điện tử; Tại: Đại học Kỹ thuật Graz (TUGraz), Cộng hòa Áo (Austria)

http://scv.udn.vn/hvthang

 

10

Họ và tên: Hồ Phước Tiến

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Học vị:Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Điện tử-Viễn thông; Tại: Pháp

http://scv.udn.vn/hptien

11

Họ và tên: Phan Trần Đăng Khoa

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Học vị:Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông; Tại: Tula State University

http://scv.udn.vn/ptdkhoa

12

Họ và tên: Nguyễn Văn Cường

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2000; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Tại: Uni BW Munich, Germany

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2014

http://scv.udn.vn/nguyenvancuong

13

Họ và tên: Nguyễn Tấn Hưng

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Điện tử-Viễn thông; Tại: The University of Electro-Communications, Tokyo

http://scv.udn.vn/hungnguyen

14

Họ và tên: Hoàng Lê Uyên Thục

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng (liên kết)

http://scv.udn.vn/hluthuc

15

Họ và tên: Hồ Viết Việt

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội

http://scv.udn.vn/hvviet

 

16

Họ và tên: Trần Thị Hương

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Điện điện Tử; Tại: Học viện công nghệ Tokyo, Nhật Bản

http://scv.udn.vn/tthuong

17

Họ và tên: Trần Thị Minh Hạnh

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Tại: Đại học Đà Nẵng

http://scv.udn.vn/tranthiminhhanh

18

Họ và tên: Lê Thị Phương Mai

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Viễn thông; Tại: ĐH Liên Bang Miền Nam (SFU)

http://scv.udn.vn/lethiphuongmai

19

Họ và tên: Huỳnh Thanh Tùng

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Điện tử; Tại: Đại học Nông Nghiệp và Công Nghiệp Tokyo

http://scv.udn.vn/huynhthanhtung

20

Họ và tên: Võ Tuấn Minh

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Học vị:Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Vật lý Điện tử; Tại: Tokyo Institute of Technology

http://scv.udn.vn/vtminh

21

Họ và tên: Lê Tiến Dũng

Đơn vị công tác: Khoa Điện

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị:Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện - Tự động hóa; Tại: Đại học Ulsan

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2018

http://scv.udn.vn/letiendung

22

Họ và tên: Nguyễn Hồng Việt Phương

Đơn vị công tác: Khoa Điện

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện; Tại: University of New South Wales

http://scv.udn.vn/phuongnhv

23

Họ và tên: Hạ Đình Trúc

Đơn vị công tác: Khoa Điện

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Hệ Thống Điện; Tại: Université de Grenoble, CH Pháp

http://scv.udn.vn/hdtruc

24

Họ và tên: Trần Thị Minh Dung

Đơn vị công tác: Khoa Điện

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tự động hóa và sản xuất; Tại: Université de Grenoble, CH Pháp

http://scv.udn.vn/ttmdung

25

Họ và tên: Nguyễn Quốc Định

Đơn vị công tác: Khoa Điện

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Viện Công nghệ châu Á (AIT) – Thái Lan.

http://scv.udn.vn/nguyenquocdinh

26

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Mai

Đơn vị công tác: Khoa Điện

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Tự động hóa; Tại: Trường ĐHBK Hà Nội

http://scv.udn.vn/nhmai

27

Họ và tên: Ngô Đình Thanh

Đơn vị công tác: Khoa Điện

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Hệ thống nhúng; Tại: University of South Brittany, CH Pháp

http://scv.udn.vn/ndthanh

28

Họ và tên: Nguyễn Anh Duy

Đơn vị công tác: Khoa Điện

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Tự động hóa; Tại: Australia

http://scv.udn.vn/naduy

29

Họ và tên: Đinh Thành Việt

Đơn vị công tác: Ban Đảm bảo chất lượng; Cơ quan Đại học Đà Nẵng

Chức vụ: Trưởng Ban

Học vị: Tiến sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Điện; Tại: Đại học Kỹ thuật Quốc gia Vinnitsa – Ucraina

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2006

http://scv.udn.vn/dtviet

30

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin

Chức vụ: Trưởng Khoa

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin; Tại: Viện Đại học Bách khoa Grenoble, CH Pháp

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2013

http://scv.udn.vn/nguyenthanhbinh 

31

Họ và tên: Huỳnh Hữu Hưng

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Méditerranée, Marseille – CH Pháp

http://scv.udn.vn/hhhung

32

Họ và tên: Nguyễn Tấn Khôi

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: University of the Mediterranean Aix-Marseille II

Phó Giáo sư; công nhận năm: 2015

http://scv.udn.vn/ntkhoi

33

Họ và tên: Phạm Cẩm Nam

Đơn vị công tác: Khoa Hóa

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Hóa lượng tử và Hóa lý; Tại: Katholieke University of Leuven (KUL), Vương quốc Bỉ

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2010

http://scv.udn.vn/pcnam

34

Họ và tên: Lê Minh Đức

Đơn vị công tác: Khoa Hóa

Chức vụ:

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Hóa Lý Điện hóa; Tại: Trường Đại học Kỹ thuật Dresden

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2010

http://scv.udn.vn/lmduc

 

35

Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý Dự án

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: ; Tại: Kyoto University – Nhật Bản

Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm: 2014

http://scv.udn.vn/ltkoanh

36

Họ và tên: Đàm Nguyễn Anh Khoa

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý Dự án

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Tài Chính; Tại: Đại học LaSalle (Hoa Kỳ)

http://scv.udn.vn/dnakhoa

37

Họ và tên: Hồ Thị Kiều Oanh

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý Dự án

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản lý dự án xây dựng; Tại: Australia

http://scv.udn.vn/htkoanh

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC