DHBK

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông

Giới thiệu

Chương trình Tiên tiến (CTTT) là dự án quốc gia do Bộ GD&ĐT chỉ đạo thực hiện và đầu tư nhằm áp dụng có chọn lọc chương trình đào tạo tiên tiến của các nước phát triển trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học trong nước, tiến tới xây dựng các trường đạt chuẩn quốc tế trong tương lai.

Dự án được triển khai từ năm 2006 với 10 ngành đào tạo đầu tiên trên toàn quốc. Được chọn để triển khai CTTT ngành Điện tử Viễn thông, ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng đã đàm phán kí kết với trường đối tác ĐH Washington, Hoa Kỳ, xếp hạng thứ 22 Hoa Kỳ trong ngành ĐTVT, để sử dụng hoàn toàn chương trình đào tạo và đề cương giảng dạy của trường bạn.

Mục tiêu đào tạo

Nhiệm vụ của Chương trình Tiên tiến – ĐHĐN là đào tạo các sinh viên giỏi theo chuẩn quốc tế cho thị trường lao động trong và ngoài nước, tiên phong về chất lượng đào tạo ngành Điện tử Viễn thông bậc đại học, trang bị cho các kỹ sư tốt nghiệp từ chương trình này khả năng nghề nghiệp hoàn thiện, khả năng theo học các bậc học cao hơn và khả năng học tập trọn đời. Chương trình học được thiết kế khoa học và tư vấn áp dụng bởi trường ĐH Washington nhằm cung cấp tốt nhất cho sinh viên kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành.

Tham gia CTTT, sinh viên sẽ:

1. Được giảng dạy bởi các giảng viên tốt – là chuyên gia trong một số chuyên ngành, tích cực tham gia công tác nghiên cứu và phát triển;

2. Học các kiến thức cơ bản thông qua các môn lõi bắt buộc để biết cách ứng dụng khoa học và toán học vào kỹ thuật, đồng thời được yêu cầu rèn luyện kỹ năng nói và viết Anh ngữ hiệu quả;

3. Ứng dụng các kiến thức kỹ thuật vào các chuyên ngành hẹp trong ngành điện tử viễn thông để có được các kinh nghiệm thiết kế vững vàng;

4. Ứng dụng công cụ phần mềm hiện đại và thiết bị thí nghiệm vào thiết kế và phân tích kỹ thuật trong một môi trường chú trọng kiểu làm việc tập thể;

5. Tìm kiếm các cơ hội để có thêm kinh nghiệm bên ngoài chương trình học, bằng cách tham gia các đề án nghiên cứu, các hợp tác trong công nghiệp, các tổ chức sinh viên ngành điện tử viễn thông, các dịch vụ kỹ thuật cho cộng đồng để có những hiểu biết về các ảnh hưởng xã hội của các hoạt động kỹ thuật;

6. Tạo ra sáng tạo và cải tiến cần thiết cho việc học tập cả đời trong lĩnh vực điện tử viễn thông thay đổi cực kỳ nhanh chóng, nhất là tại một quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Chuẩn đầu ra

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, Kỹ sư ngành Điện tử – Viễn thông có khả năng:

1. Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

2. Có khả năng thiết kế, tiến hành thí nghiệm, phân tích và giải thích các dữ liệu.

3. Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

4. Có khả năng sử dụng phương pháp kỹ thuật, các công cụ kỹ thuật hiện đại, các phần mềm chuyên dụng vào thực tiễn kỹ thuật.

5. Có khả năng sửa chữa, thiết kế, tư vấn, giám sát, vận hành và quản lý các thiết bị, hệ thốngtrong lĩnh vực điện tử, viễn thông, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, an toàn lao động và sản xuất bền vững.

6. Có kiến thức về các vấn đề đương thời và kiến thức cần thiết để hiểu được sự ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật tới bối cảnh xã hội, môi trường, kinh tế và sự toàn cầu hóa.

7. Có khả năng suy nghĩ độc lập, tư duy phản biện và làm việc nhóm hiệu quả.

8. Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong công tác chuyên môn và trong môi trường quốc tế.

9. Có khả năng trình bày, diễn thuyết và báo cáo kết quả.

10. Có khả năng nhận thức được nhu cầu học tập của bản thân và có khả năng học tập suốt đời.

11. Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp, thái độ chính trị tốt và trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

Yêu cầu về tiếng Anh – Required English

Trong năm học đầu tiên sinh viên được học tập trung tiếng Anh bởi các giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam giàu kinh nghiệm. Sinh viên được yêu cầu phải đạt được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOFEL iBT, IELTS) trong năm học đầu tiên và năm học cuối cùng.

1st year learning TOEFL iBT taught by American and Vietnamese lecturers. Students must obtain required International English standards at the end of 1st and 4.5th  year, respectively.

 

STT
No

Khối kiến thức
Component

Số tín chỉ
Credits

Học phần bắt buộc (167 tín chỉ)

Required courses (167 credits)

1

Giáo dục đại cương

General Education

34
2

Toán và Khoa học cơ bản, thống kê, tự chọn ngoài ngành

Math & Natural Sciences, Statistics and Approved non-EE Electives

58
3

Cơ sở ngành

EE Fundamental & EE Core

54
4

Chuyên ngành bắt buộc

EE Required Specialization

15
5

Đồ án thiết kế chuyên ngành + Đồ án tốt nghiệp

EE Design Projects + Capstone Project

6

Học phần tự chọn (17 tín chỉ)

Elective courses (17 credits)

6

Chuyên ngành tự chọn

EE Electives

17
Tổng cộng 184

Các học phần trong chương trình

STT
No.

Mã môn học
Course code

Tên môn học
Courses

Tín chỉ
Credit

Giáo dục đại cương, Written and Oral Communication
Required General Education

34
1

 

Viết luận tiếng Anh

English Composition

4
2

TC 231

Viết kỹ thuật cơ bản

Introduction to Technical Writing

3
3

TC 333

Viết và thuyết trình kỹ thuật nâng cao

Advanced Technical Writing and Oral Presentation

4
4

 

Các môn Khoa học xã hội và nhân văn (có thể thay đổi theo khoá, được trình bày bên dưới)
Visual, Literary and Performing Arts / Individuals & Societies (listed below)

11
5

VLPA IS

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin I

Basic principles of Marxism-Leninism

2
6

VLPA IS

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin II

Basic principles of Marxism-Leninism

3
7

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

HoChiMinh Thought

2
8

VLPA IS

VN Đường lối CM ĐCS VN

Revolutionary way of Vietnam Communist Party

3
9

 

Pháp luật đại cương

General Law

2
10

 

Giáo dục thể chất

Physical Training

 

Chứng chỉ

Cert.

11

 

Giáo dục quốc phòng

National Defense Training

Chứng chỉ

Cert.

Toán, khoa học tự nhiên, thống kê, tự chọn ngoài ngành

Required Math, Natural Sciences, Statistics, Approved non-EE Electives

58
1

MATH 124, 125, 126

Hình học giải tích 1, 2, 3

Calculus w/ Analytical Geometry 1, 2, 3

15
2

MATH 307

Giới thiệu các phương trình vi phân

Introduction to Differential Equations

3
3

MATH 308

Đại số tuyến tính và ứng dụng

Linear Algebra

3
4

MATH 324

Tính toán đa biến nâng cao

Advanced Multivariable Calculus

3
5

PHYS 121

Cơ học

Mechanics

5
6

PHYS 122

Điện từ và dao động

Electromagnetism & Oscillatory Motion

5
7

PHYS 123

Sóng

Waves

5
8

CHEM 142

Hóa học đại cương

General Chemistry

5
9

STAT 390

Xác suất thống kê

Probability and Statistics in Eng. and Science

4
10

 

Môn học tự chọn ngoài ngành (có thể thay đổi theo khoá, tham khảo bên dưới)

Non-EE Approved Elective (listed below)

3
11

 

Môn học tự chọn ngoài ngành (có thể thay đổi theo khoá, tham khảo bên dưới)

Non-EE Approved Elective (listed below)

3
12

 

Môn học tự chọn ngoài ngành (có thể thay đổi theo khoá, tham khảo bên dưới)

Non-EE Approved Elective (listed below)

4

Kiến thức lõi, tập trung cơ sở, Lập trình máy tính

EE Fundamental & EE Core; Computer Programing

54
1

EE 200

Nhập môn Kỹ thuật

Introduction to Engineering

2
2

EE 215

Kỹ thuật điện cơ bản

Introduction to Electrical Engineering

4
3

EE 233

Lý thuyết mạch

Circuit Theory

5
4

EE 235

Hệ thống tuyến tính thời gian liên tục

Countinuous Time Linear Systems

4
5

EE 271

Mạch và Hệ thống số

Digital Circuits & Systems

5
6

EE 331

Thiết bị và mạch điện tử I

Devices & Circuits I

5
7

EE 332

Thiết bị và mạch điện tử II

Devices & Circuits II

5
8

EE 341

Hệ thống tuyến tính thời gian rời rạc

Discrete Time Linear Systems

5
9

EE 351

Hệ thống năng lượng

Intro to Electrical Energy Devices & Systems

5
10

EE 361

Điện từ ứng dụng

Applied Electromagnetics

5
11

CSE 142

Kỹ thuật lập trình I

Computer Programming I

4
12

CSE 143

Kỹ thuật lập trình II

Computer Programming II

5

Kiến thức tập trung chuyên ngành

EE Required Specialization

15
1

EE 471

Thiết kế và kiến trúc máy tính  (ECE1 + ECE2)

Computer Organization and Design (ECE1 + ECE2)

5
2

EE 472

Hệ thống máy vi tính nhúng (ECE1)

Microcomputer Systems (ECE1)

5
3

EE 476

Thiết kế IC số (ECE1)

Digital Integrated Circuit Design (ECE1)

5
4

EE416

Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên trong truyền thông (ECE2)

Random Signals for Communications and Signal Processing (ECE1)

5
5

EE 442

Thiết kế lọc số (ECE2)

Digital Signals and Filtering (ECE1)

5

Đồ án tốt nghiệp

(3 đồ án thiết kế chuyên ngành (30%) + 1 đề tài tốt nghiệp (70%))

Final Project

(3 design projects (30%) + 1 capstone project (70%))

6
1

EE 477

Đồ án Thiết kế IC số (ECE1)

Custom Digital CMOS Circuit Design (ECE1)

10%
2

EE 478

Đồ án Thiết kế hệ thống máy tính(ECE1)

Design of Computer Subsystems

10%
3

EE 536

Thiết kế mạch tích hợp tương tự (ECE1)

Design of Analog Integrated Circuit and Systems

10%
4

EE 443

Đồ án Thiết kế và ứng dụng DSP (ECE2)

Design & Application of Digital Signal Processing

10%
5

EE 492

Đồ án Thiết kế thông tin 1 (ECE2)

Design in Communications 1

10%
6

EE 493

Đồ án Thiết kế thông tin 2 (ECE2)

Design in Communications 2

10%
7

Đề tài tốt nghiệp

Capstone Project

70%

Kiến thức bổ trợ tự do

Free Electives

17

 

 

Các môn học bổ trợ tự do, có thể thay đổi theo khoá, được trình bày Bảng bên dưới

Free Electives Courses  are listed below

17
Tổng (không bao gồm TOEFL) / Total (not included TOEFL) 184

Môn học tự chọn ngoài ngành (10 TC)

Selected Non-EE Approved Elective (10 cr.) 

CSE 373

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3)

Data Structures and Algorithms (3)

CSE 446

Kỹ thuật Máy học (4)

Machine Learning (4)

CSE 461

Giới thiệu Mạng thông tin máy tính (3)

Introduction to Computer Communication Networks (3)

Kiến thức bổ trợ tự do (17 TC)

Selected Free Electives (17 cr.) (ECE1: Electronics ; ECE2: Commuincation)

ECE1 – Chuyên ngành Điện tử

EE 401

Thiết kế Robot (ECE1 – 4)

Engineering Design by Teams: Robotics I (ECE1 – 4)

EE 448

Cảm biến và truyền động trong hệ thống điều khiển (ECE1 – 4)

Control Systems Sensors and Actuators(ECE1 – 4)

EE 433

Thiết kế mạch tương tự (ECE1 – 3)

Analog Circuit Design (ECE1 – 3)

EE 482

Thiết bị bán dẫn (ECE1 – 3)

Semiconductor Devices (ECE1 – 3)

EE 543

Mô hình Robot (ECE1 – 3)

Models of Robot manipulation (ECE1 – 3)

EE xxx

Các môn học khác có thể được chọn cho mỗi khoá

Other courses can be selected for each year

ECE2 – Chuyên ngành Viễn thông

EE 417

Thông tin vô tuyến (ECE2 – 4)

Modern Wireless Communication (ECE2 – 4)

EE 465

Thông tin quang (ECE2 – 4)

Fiber Optics, Devices, and Applications (ECE2 – 4)

EE 440

Hệ thống xử lý ảnh (ECE2 – 3)

Introduction to Digital Imaging System (ECE2 – 3)

EE 418

Mật mã và bảo mật mạng (ECE2 – 3)

Network Security and Cryptography (ECE2 – 3)

EE 480

Kỹ thuật Vi ba

Microwave Engineering I (ECE2 – 3)

EE xxx

Các môn học khác có thể được chọn cho mỗi khoá

Other courses can be selected for each year

Khoa học xã hội và nhân văn (10 TC)

Selected Visual, Literary and Performing Arts / Individuals & Societies (10 cr.)

ECON 200

Kinh tế vi mô (2)

Introduction to Microeconomics (2)

ECON 201

Kinh tế vĩ mô (2)

Introduction to Macroeconomics (2)

COM 321

Communications in International Relations

COM 373

Kỹ năng giao tiếp nhóm (3)

Communication in Small Groups (3)

COM 376

Nonverbal Communication

COM 473

Kỹ năng lãnh đạo

Problems of Discussion Leadership (2)

OPMGT 450

Quản lý dự án (2)

Introduction to Project Management (2)

Required Math, Natural Sciences, Statistics

Mathematics

MATH 124 Calculus with Analytic Geometry I
First quarter in calculus of functions of a single variable. Emphasizes differential calculus. Emphasizes applications and problem solving using the tools of calculus. Prerequisite: none

MATH 125 Calculus with Analytic Geometry II
Second quarter in the calculus of functions of a single variable. Emphasizes integral calculus. Emphasizes applications and problem solving using the tools of calculus. Prerequisite: 2.0 in MATH 124

MATH 126 Calculus with Analytic Geometry III
Third quarter in calculus sequence. Sequences, series, Taylor expansions, and an introduction to multivariable differential calculus. Prerequisite: 2.0 in MATH 125

MATH 307 Introduction to Differential Equations
Introductory course in ordinary differential equations. Includes first- and second-order equations and Laplace transform. Prerequisite: 2.0 in MATH 125

MATH 308 Linear Algebra with Applications
Systems of linear equations, vector spaces, matrices, subspaces, orthogonality, least squares, eigenvalues, eigenvectors, applications. Prerequisite: 2.0 in MATH 126

MATH 324 Advanced Multivariable Calculus
Topics include the chain rule, Lagrange multipliers, double and triple integrals, vector fields, line and surface integrals. Culminates in the theorems of Green and Stokes, along with the Divergence Theorem. Prerequisite: 2.0 in MATH 126

Natural Science

PHYS 121 Mechanics
Basic principles of mechanics and experiments in mechanics for physical science and engineering majors. Lecture tutorial and lab components must all be taken to receive credit. Prerequisite: Math 125

PHYS 122 Electromagnetism & Oscillatory Motion
Basic principles of electromagnetism, the mechanics of oscillatory motion, and experiments in these topics for physical science and engineering majors. Lecture tutorial and lab components must all be taken to receive credit. Prerequisite: MATH 126, PHYS 121.

PHYS 123 Waves
Electromagnetic waves, optics, waves in matter, and experiments in these topics for physical science and engineering majors. Lecture tutorial and lab components must all be taken to receive credit. Prerequisite: MATH 126, PHYS 122.

CHEM 142 General Chemistry and Laboratory
For Science, engineering, and other majors planning to take a year or more of chemistry courses; Atomic nature of matter, nuclear chemistry, stoichiometry, Periodic Table, quantum concepts, chemical bonding, gas laws. Includes introduction to laboratory work, including experiments to illustrate analytic techniques, stoichiometry, and synthesis. Prerequisite: none

Statistics

STAT 390 Probability and Statistics in Engineering and Science
Concepts of probability and statistics. Conditional probability, independence, random variables, distribution functions. Descriptive statistics, transformations, sampling errors, confidence intervals, least squares and maximum likelihood. Exploratory data analysis and interactive computing. Prerequisite: MATH 126

EE Fundamental, Core, Required Specialization, Elective; Computer Programing

EE Fundamental, Core, Required Specialization, Elective

EE 215 Fundamentals of Electrical Engineering
Introduction to electrical engineering. Basic circuit and systems concepts. Mathematicalmodels of components. Kirchoff’s laws. Resistors, sources, capacitors, inductors, and operational amplifiers. Solution of first and second order linear differential equations associated with basic circuit forms. Steady state sinusoidal excitation and phasors. Prerequisite: MATH 125; PHYS 122

EE 233 Circuit Theory
Electric circuit theory. Analysis of circuits with sinusoidal signals. Phasors, system functions, and complex frequency. Frequency response. Computer analysis of electrical circuits. Power and energy. Two port network theory. Laboratory in basic electrical engineering topics. Prerequisite: EE 215, Math 307

EE 235 Continuous Time Linear Systems 

Introduction to continuous time signal analysis. Basic signals including impulses, pulses, and unit steps. Periodic signals. Convolution of signals. Fourier series and transforms in discrete and continuous time. Computer laboratory. Prerequisite: MATH 307; PHYS 122.

EE 271 Digital Circuits and Systems 

Overview of digital computer systems. Digital logic, Boolean algebra, combinational and sequential circuits and logic design, programmable logic devices, and the design and operation of digital computers, including ALU, memory, and I/O. Weekly laboratories. Prerequisite: CSE 142.

EE 299 Special Topics in Electronic Engineering 

New & experimental approaches to basic electronic engineering. May include design & construction projects. Prerequisite: permission from instructors

EE 331 Devices and Circuits I 

Physics, characteristics, applications, analysis, & design of circuits using semiconductor diodes & field-effect transistors with an emphasis on large-signal behavior & digital logic circuits. Classroom concepts are reinforced through laboratory experiments & design exercises. Pre: 1.0 in EE 233, Math 307

EE 332 Devices and Circuits II 

Characteristics of bipolar transistors, large- and small- signal models for bipolar and field effect transistors, linear circuit applications, including low and high frequency analysis of differential amplifiers, current sources, gain stages and output stages, internal circuitry of op-amps, op-amp configurations, op-amp stability and compensation. Weekly laboratory. Prerequisite: 1.0 in EE 331.

EE 341 Discrete Time Linear Systems 

Discrete time signals and systems, impulse response, convolution, Z-transforms, discrete time Fourier analysis. Computer laboratory. Prerequisite: 1.0 in EE 235.

EE 351 Energy Systems 

Develops understanding of modern energy systems through theory and analysis of the system and its components. Discussions of generation, transmission and utilization are complemented by environmental and energy resources topics as well as electromechanical conversion, power electronics, electric safety, renewable energy, and electricity blackouts. Prerequisite: 1.0 in EE 233.

EE 361 Applied Electromagnetics 

Introductory electromagnetic field theory & Maxwell’s equations in integral & differential forms; uniform plane waves in linear media; boundary conditions & reflection & transmission of waves; guided waves; transmission lines and Smith chart; electrostatics. Pre: 1.0 in EE 233; MATH 324, PHYS 122

EE 401 Engineering Design in Large Teams: Robotics I 

Engineering design process, including project management, team formation, working with technical literature, concept development (e.g., brainstorming, morphological analysis, biomimetics, theory of inventive problem solving), intellectual property, high-tech ventures. Prerequisite: EE 215.

EE 416 Random Signals for Communications and Signal Processing 

Probability and random processes in communications. Random variables, distributions, and expectation. Statistical filter design for detection and estimation. Prerequisite: EE 341; either STAT 390 or IND E 315.

EE 417 Modern Wireless Communications 

Introduction to wireless networks as an application of basic communication theorems. Examines modulation techniques for digital communications, signal space, optiumum receiver design, error performance, erroe control coding for high reliability, mulitpath
fading and its effects, RF link budget analysis, WiFi and Wimax systems. Prerequisite: EE 341; either IND E 315, MATH 390, or STAT 390. Offered: W.

EE 418 Network Security and Cryptography 

Fundamental principles of cryptography and its application to network and communication security. An introduction to the fundamental tools in cryptography and the protocols that enable its application to network and communication security. Prerequisite: MATH 308; either MATH 390, STAT 390, or IND E 315. Offered: Sp.

EE 420 Topics in Communications Design 

Design projects in communications. Frequent projects solved by student teams. Reports and presentations. Prerequisite: 1.0 in EE 417

EE 433 Analog Circuit Design 

Design of analog circuits and systems applying modern integrated circuit technology: operational amplifiers, differential amplifiers, active filters, voltage references and regulators. Prerequisite: 1.0 in EE 332.

EE 436 Medical Instrumentation 

Introductory course in the application of instrumentation to medicine. Topics include transducers, signal-conditioning amplifiers, electrodes and electrochemistry, ultrasound systems, electrical safety, and the design of clinical electronics. Laboratory included. For upper-division and first-year graduate students preparing for careers in bioengineering – both research and industrial. Prerequisite: EE 332.

EE 440 Introduction to Digital Imaging System 

Image representation and standards, visual perception and color spaces, spatial domain image filtering and enhancement, image restoration, image transforms, image and video coding, image geometrical transformation and camera modeling. Prerequisite: EE 341.

EE 442 Digital Signals and Filtering 

Methods and techniques for digital signal processing. Review of sampling theorems, A/D and D/A converters. Demodulation by quadrature sampling. Z-transform methods, system functions, linear shift-invariant systems, difference equations. Signal flow graphs for digital networks, canonical forms. Design of digital filters, practical considerations, IIR and FIR filters. Digital Fourier transforms and FFT techniques. Prerequisite: 1.0 in EE 341

EE 443 Design and Application of Digital Signal Processing – capstone

design course
Application of learned theories/algorithms and available computer technologies to modern image and speech processing problems. Two-dimensional signals and systems. Image transform, enhancement, restoration, coding. Characteristics of speech signals, linear predictive coding (LPC) of speech, pitch detection, and LPC speech synthesis, speech recognition, hardware designs for signal processing. Pre: EE 341, EE 235

EE 448 Control Systems Sensors and Actuators

Study of control systems components and mathematical models. Amplifiers, DC servomotors, reaction mass actuators. Accelerometers, potentiometers, shaft encoders and resolvers, proximity sensors, force transducers, piezoceramic materials, gyroscopes. Experimental determination of component models and model parameters. Two 3-hour laboratories per week. Prerequisite:

EE 461 Introduction to Computer-Communication Networks 

Computer network architectures, protocol layers, network programming. Transmission media, encoding systems, switching, multiple access arbitration. Network routing, congestion control, flow control. Transport protocols, real-time, multicast, network security. Prerequisite: CSE 143; EE 417.

EE 465 Fiber Optics, Devices, and Applications 

Wave propagation in optical waveguiding structures, signal distortion, coupling of modes, modulation, sources and detectors, fabrication and measurement methods, communication and sensor systems. Prerequisite: 1.0 in EE 332; recommended: EE 361.

EE 467 Antennas: Analysis and Design 

Fundamentals of antennas, analysis, synthesis and computer-aided design, and applications in communications, remote sensing, and radars. Radiation pattern, directivity, impedance, wire antennas, arrays, numerical methods for analysis, horn antennas, microstrip antennas, and reflector antennas. Prerequisite: 1.0 in EE 361.

EE 471 Computer Design and Organization 

Introduction to computer architecture, algorithms, hardware design for various computer subsystems, CPU control unit design, hardwired and microprogrammed control, memory organization, cache design, virtual memory, I/O organization, and I/O hardware design. Prerequisite: EE 271; CSE 143.

EE 472 Microcomputer Systems 

Concepts of multi-level machines and computer systems organization. Utilizing microprocessors, digital computer studied at assembly- and high-language levels with emphasis on concepts of central processor architecture, memory organization, input/output and interrupts. Assembly language programming concepts applied to solution of various laboratory problems including I/O programming. Prerequisite: EE 271; CSE 143.

EE 476 Digital Integrated Circuit Design (or VLSI 1) 

Comprehensive view of digital IC design. Topics to be covered include the design of inverters, static logic circuits, switch logic, and synchronous logic. Students design, simulate, and layout a complete digital IC using modern computer-aided design tools. Prerequisite: EE 271; EE 331; CSE 143.

EE 477 Custom Digital CMOS Circuit Design – capstone design course (or VLSI 2) 

Cadence Provides a fairly deep understanding of how IC-based memory and datapath blocks are designed using static and dynamic CMOS technologies. Gives students extensive experience with industry-standard computer-aided design tools, including Cadence (Virtuoso, DRC, LVS), Synopsys and Avanti (Hspice). Prerequisite: EE 476.

EE 478 Design of Computer Subsystems – capstone design course 

Design of digital computer subsystems and systems, using SSI, MSI, and LSI digital components. Combinational logic, sequential logic, memory hardware designs, I/O hardware and interface design, system design steps, high-speed digital circuit design, noise reduction techniques, and hardware description language. One four-hour laboratory each week and design project. Prerequisite: 1.0 in EE 331; EE 472. EE 471, EE 271

EE 480 Microwave Engineering I 

Analysis and design of transmission lines and matching circuits. Lossy transmission lines. Mode structures in metallic and dielectric waveguides. Microwave resonators and magnetic devices. Smith chart and matching techniques. Prerequisite: 1.0 in EE 361.

EE 481 Microwave Electronic Design 

Design of microwave circuits using S-parameter techniques. Measurement techniques, CAD of microwave systems. Includes design, fabrication, and evaluation of a microwave amplifier. Prerequisite: 1.0 in EE 332; 1.0 in EE 361.

EE 482 Semiconductor Devices 

Fundamentals of semiconductor theory: carrier diffusion and drift; concept of direct and indirect energy materials, effective mass of mobile carriers; device physics: homo- and heterojunctions, operating principles of bipolar, junction, and MOS field-effect transistors. Prerequisite: EE 331; EE 361.

EE 485 Introduction to Photonics 

Introduction to optical principles and phenomena. Topics include electromagnetic theory of light, interference, diffraction, polarization, photon optics, laser principles, Gaussian beam optics, semiconductor optics, semiconductor photonic devices. Prerequisite: EE 361 or PHYS 123.

Computer Programming

CSE 142 Computer Programming I
Basic Programming-in-the-small abilities and concepts. Highlights include procedural and functional abstraction with simple built-in data type manipulation. Basic ability of writing, executing and debugging programs. Prerequisite: non.

CSE 143 Computer Programming II 

Continuation of 142, concepts of modularity and encapsulation, focusing on modules and abstract data types. Cover some basic data structures. Prerequisite: CSE 142

Approved non-EE Courses planned at AP, DUT

CSE 373 Data Structures and Algorithms

Fundamental algorithms and data structures for implementation. Techniques for solving problems by programming. Linked lists, stacks, queues, directed graphs. Trees: representations, traversals. Searching (hashing, binary search trees, multiway trees). Garbage collection, memory management. Internal and external sorting. Intended for non-majors. No credit to students who have completed 326. Prerequisite: CSE 143.
CSE446 Machine Learning
Methods for designing systems that learn from data and improve with experience. Supervised learning and predictive modeling: decision trees, rule induction, nearest neighbors, Bayesian methods, neural networks, support vector machines, and model ensembles. Unsupervised learning and clustering. Prerequisites: either CSE 326 or CSE 332; either STAT 390, STAT 391, or CSE 312.
CSE 466 Software for Embedded Systems
Software issues in the design of embedded systems. Microcontroller architectures and peripherals, embedded operating systems and device drivers, compilers and debuggers, timer and interrupt systems, interfacing of devices, communications and networking. Emphasis on practical application of development platforms. Prerequisite: CSE 326; CSE 370; CSE 378.

CSE 476 Embedded System Design

System building course to provide students with a complete experience in embedded system design. Students will design, simulate, construct, debug, and document a substantial project of their choosing. Lectures will focus on case studies and emerging components and platforms. Prerequisite: CSE 451; CSE 466.

CSE 477 Digital System Design

Capstone design experience. Prototype a substantial project mixing hardware, software, and communication components. Focuses on use of embedded processors and programmable logic in digital system design, case studies, and emerging components and platforms. Provides a complete experience in embedded system design and management. Prerequisite: CSE 451; CSE 466; CSE 467.

Required General Education

Written and Oral Communications

English Composition
Any English Composition course that focuses on the study and practice of good writing; the course content should cover expository writing based on materials derived from a variety of sources such as poetry, literature and humanities to topics of personal and academic nature or to topics of social science and natural science; course content can also include the study and practice of good writing as it pertains to the study of library resources, the analysis of reading materials, and writing preparatory papers as basic to writing a reference or research paper.

TC 231 Introduction to Technical Writing
Introduction to Technical Writing related to ECE. Prerequisite: 61 scores of TOEFL iBT

TC 333 Advanced Technical Writing and Oral Presentation
Advanced Technical Writing and Technical Oral Presentation related to ECE. Prerequisite: TC231

Visual, Literary and Performing Arts and Individuals and Societies

ECON 200 Introduction to Microeconomics I&S, QSR
Analysis of markets: consumer demand, production, exchange, the price system, resource allocation, government intervention. Recommended: MATH 111. Offered: AWSpS.

ECON 201 Introduction to Macroeconomics I&S, QSR
Analysis of the aggregate economy: national income, inflation, business fluctuations, unemployment, monetary system, federal budget, international trade and finance. Prerequisite: ECON 200; recommended: MATH 111. Offered: AWSpS.

COM 321 Communications in International Relations I&S
Looks at communications in relations between international groups and states. Examines the range of functions and roles communication media play in international affairs, global issues, and intergroup relations. Also examines the strategic use of communications by various groups. Offered: jointly with POL S 330.

COM 373 Communication in Small Groups I&S/VLPA
Discussion as an everyday community activity, with emphasis on the informal cooperative decision-making methods of committee, conference, and roundtable groups.

COM 376 Nonverbal Communication I&S/VLPA
Reviews the nature of nonverbal communication as part of the human message system. Discusses research on the types of cues that are part of the nonverbal system, reviews some communicative functions allowed by nonverbal cues (e.g., emotional expressions, relational messages, deception, coordination, or interaction), and ties nonverbal communication to language.

COM 473 Problems of Discussion Leadership I&S/VLPA

Critical analysis of leadership in committee and conference, with emphasis on the development of speech effectiveness in the cooperative achievement of goals. Prerequisite: COM 373.

OPMGT 450 Introduction to Project Management
Focuses on the management of complex projects and the tools and techniques which have been developed in the past 25 years to assist managers with such projects. The course covers all elements of project planning, scheduling and control as well as implementation and organizational issues. Prerequisite: OPMGT 301.

Other Free Electives (EE Master Program)

EE 501 Radar Remote Sensing
General introduction to radar remote sensing of geophysical targets. Fundamentals of radar systems, range-time diagram, ambiguity function, pulse compression, spectrum estimation for underspread and overspread targets; multi-antenna correlations, interferometry, closure phases; maximum entropy source imaging; Aperture Synthesis (SAR and ISAR).

EE 506 Fundamentals of Wireless Communication
Reviews fundamentals of wireless communications including signal and noise theory, modulation techniques, fading channels, error analysis, synchronization, and coding. Prerequisite: EE 505.

EE 507 Communication Theory II
Review of stochastic processes. Communication system models. Channel noise and capacity. Optimum detection, modulation and coding, convolutional coders and decoders. Typical channels, random and fading channels. Waveform communication, optimum filters. Prerequisite: EE 506 or equivalent.

EE 508 Stochastic Processes in Engineering
Non-measure theoretic introduction to stochastic processes. Topics include Poisson processes, renewal processes, Markov and semi-Markov processes, Brownian motion, and martingales, with applications to problems in queuing, supply chain anagement,

signal processing, control, and communications. Prerequisite: EE 505. Offered: jointly with IND E 508; AWSp.

EE 514 Information Theory I
Includes entropy, mutual information, Shannon’s source coding theorem, data compression to entropy limit, method of types, Huffman coding, Kraft inequality, arithmetic coding, Kolmogorov complexity, communication at channel capacity (channel coding), coding theory, introduction to modern statistical coding techniques, differential entropy, and Gaussian channels. Prerequisite: EE 505.

EE 515 Information Theory II 

Includes advanced modern statistical coding techniques (statistical coding), advanced codes n graphs, source coding with errors (rate distortion), alternating minimization principles, channel coding with errors, network information theory, multiple description coding, and information theory in other areas including pattern recognition, bioinformatics, natural language processing, and computer science. Prerequisite: EE 514.

EE 516 Computer Speech Processing 

Introduction to automatic speech processing. Overview of human speech production and perception. Fundamental theory in speech coding, synthesis and reproduction, as well as system design methodologies. Advanced topics include speaker and language identification and adaptation. Prerequisite: EE 505; EE 518.

EE 517 Statistical Language Processing

Introduction to major issues in natural language processing and human language technology, with emphasis on statistical approaches. Addresses topics in statistical parsing and tagging, dialogue systems, information extraction, and machine translation. Prerequisite: EE 505.

EE 518 Digital Signal Processing 

Digital representation of analog signals. Frequency domain and Z-transforms of digital signals and systems design of digital systems; IIR and FIR filter design techniques, fast Fourier transform algorithms. Sources of error in digital systems. Analysis of noise in digital systems. Prerequisite: knowledge of Fourier analysis techniques and graduate standing, or permission of instructor.

Instructor Course Description: Les Eugene Atlas Jeffrey A. Bilmes EE 520 Spectral Analysis of Time Series  Estimation of spectral densities for single and multiple time series. Nonparametric estimation of spectral density, cross-spectral density, and coherency for stationary time series, real and complex spectrum techniques. Bispectrum. Digital filtering techniques.
Aliasing, prewhitening. Choice of lag windows and data windows. Use of the fast Fourier transform. The parametric autoregressive spectral density estimate for single and multiple stationary time series. Spectral analysis of nonstationary random processes and for randomly sampled processes. Techniques of robust spectral analysis. Prerequisite: one of STAT 342, STAT 390, STAT 481, or IND E 315. Offered: jointly with STAT 520.

EE 529 Semiconductor Optics and Optical Devices
Perturbations of energy states in semiconductors; direct and indirect transitions; absorption processes; optical constants; absorption spectroscopy; radiative and nonradiative transitions; processes occurring at p-n junctions; junction devices; LEDs and lasers, photovoltaics; self-electro-optic effect device; modern laser structures. Prerequisite: graduate standing or permission of instructor.

EE 530 Wavelets: Data Analysis, Algorithms, and Theory 

Review of spectral analysis. Theory of continuous and discrete wavelets. Multiresolution analysis. Computation of discrete wavelet transform. Time-scale analysis. Wavelet packets. Statistical properties of wavelet signal extraction, smoothers. Estimation of wavelet variance. Offered: jointly with STAT 530; Sp.

EE 533 Photodetectors and Photodetection 

Includes both the device physics and signal processing aspects of photodetection. Photodiodes, photoconductors, photomultipliers, and solar cells are covered. Noise, signal to noise ratios and imaging considerations are also discussed. Prerequisite: EE 482 or graduate standing.
EE 536 Design of Analog Integrated Circuit and Systems
Design of analog VLSI: specifications, design, simulation, layout. Covering CMOS and Bi CMOS technologies. Prerequisite: E E 433 or equivalent and graduate standing in electrical or computer engineering, or permission of instructor.

EE 538 Topics in Electronic Circuit Design 

Topics of current interest in electronic circuit and system design. Course content varies from year to year, based on current professional interests of the faculty member in charge. Prerequisite: permission of instructor.

EE 546 Topics in Control System Theory 

Topics of current interest in control system theory for advanced students with adequate preparation in linear and nonlinear system theory. Prerequisite: permission of instructor.

EE 548 Linear Multivariable Control 

Introduction to MIMO systems, successive single loop design comparison, Lyapunov stability theorem, full state feedback controller design, observer design, LQR problem statement, design, stability analysis, and tracking design. LQG design, separation principle, stability robustness. Prerequisite: A A 547/EE 547/M E 547. Offered: jointly with A A 548/M E 548.

EE 565 Computer-Communication Networks I

Network architectures and protocols; layered model; reliable transmission protocols at the data control layer; Transmission Control Protocols (TCP); routing algorithms; performance modeling, and analysis of packet-switched networks. Multi-access. Projects involving routing and multi-access principles. Prerequisite: EE 505 or equivalent.

EE 566 Computer-Communication Networks II 

Local area, metropolitan area, satellite, and packet radio networks; routing algorithms for wide area networks; optimal design of packet-switched networks; congestion and flow control; fast packet switching; gigabit networks. Prerequisite: EE 565 or permission of instructor.

EE 567 Mobile Radio Networks 

Wireless communication networks, including digital broadcasting, wireless LAN, wireless access networks and ultra wide band (UWB); OFDM modem design; dirtypaper coding; MAC and RLP; TCP/UDP over wireless; multi-radio networks; cross-layer protocol optimization; radio network planning. Prerequisite: EE 506; EE 565.

EE 571 High Frequency Circuits and Antennas: Computation of Fields and Waves 

Planar microstrip structures are high frequency circuits and antennas used in communication, aerospace and computer industries. Examines the computation offields and waves in such structures. How to calculate circuit parameters and radiation characteristics. Structures studied include microstrip lines, coupled lines, antennas, resonators, and discontinuities. Prerequisite: EE 482, EE 572, or equivalent

EE 575 Waves in Random Media 

Propagation and scattering of electromagnetic, optical, and acoustic waves in turbulence and random media, scattering from rough surfaces and randomly distributed particles. Atmospheric turbulence, fog, rain, smog, clear-air turbulence detection, remote sensing, terrain scattering, scattering from blood cells and tissues, scattering by ocean waves. Applications to atmospheric sciences, bioengineering, geoscience, ocean engineering. Prerequisite: graduate standing or permission of instructor.

EE 579 Advanced Topics in Electromagnetics, Optics, and Acoustics 

Topics of current interest in electromagnetics, optics, and acoustics. Content varies from year to year, based on current professional interests of faculty member in charge. Prerequisite: permission of instructor.

EE 586 Digital Video Coding Systems 

Introduction to digital video coding algorithms and systems. Theoretical and practical aspects of important topics on digital video coding algorithms, motion estimation, video coding standards, systems issues, and visual communications. Prerequisite: graduate standing or permission of instructor.

EE 587 Multimedia Compression and Networking 

Addresses four major components of multimedia: 1) data compression of multimedia (e.g., speech, audio, image, and video); 2) quality of service (QoS) issues for data transmission over IP; 3) multimedia streaming and conferencing applications; and 4) intellectual property management and protection (IPMP) of multimedia contents. Corequisite: EE 518.

EE 595 Advanced Topics in Communication Theory 

Extension of 507, 508, 518, 519, 520. Material differs each year, covering such topics as: detection theory, decision theory, game theory, adaptive communication systems, nonlinear random processes. Prerequisite: permission of instructor.

EE 597 Networked Dynamics Systems 

Provides an overview of graph-theoretic techniques that are instrumental for studying dynamic systems that coordinate their states over a signal-exchange network. Topics include network models, network properties, dynamics over networks, formation control, biological networks, observability, controllability, and performance measures over networks. Prerequisite: A A 547/EE 547/M E 547. Offered: jointly with A A 597/ME 597.

EE 599 Selected Topics in EE (*) 

This topic changes annually and belong to seminar/conferences between UD and Industry, such asBoeing, Intel, Microsoft, Renesas, SDS, Vector Fab… Pre: permission of instructors

Chuẩn đầu ra CTTT ngành Điện tử Viễn thông

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, Kỹ sư ngành Điện tử – Viễn thông có khả năng:

1. Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

2. Có khả năng thiết kế, tiến hành thí nghiệm, phân tích và giải thích các dữ liệu.

3. Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

4. Có khả năng sử dụng phương pháp kỹ thuật, các công cụ kỹ thuật hiện đại, các phần mềm chuyên dụng vào thực tiễn kỹ thuật.

5. Có khả năng sửa chữa, thiết kế, tư vấn, giám sát, vận hành và quản lý các thiết bị, hệ thốngtrong lĩnh vực điện tử, viễn thông, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, an toàn lao động và sản xuất bền vững.

6. Có kiến thức về các vấn đề đương thời và kiến thức cần thiết để hiểu được sự ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật tới bối cảnh xã hội, môi trường, kinh tế và sự toàn cầu hóa.

7. Có khả năng suy nghĩ độc lập, tư duy phản biện và làm việc nhóm hiệu quả.

8. Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong công tác chuyên môn và trong môi trường quốc tế.

9. Có khả năng trình bày, diễn thuyết và báo cáo kết quả.

10. Có khả năng nhận thức được nhu cầu học tập của bản thân và có khả năng học tập suốt đời.

11. Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp, thái độ chính trị tốt và trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

Cơ hội việc làm CTTT ngành Điện tử Viễn thông

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư CTTT ngành Điện tử-Viễn thông có thể làm các công việc:

1. Quản lý, tư vấn kỹ thuật, thiết kế, khai thác, vận hành, bảo dưỡng tại các doanh nghiệp, tập đoàn, các đơn vị sản xuất, các cơ quan đơn vị về quân sự, y tế trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Máy tính trong và ngoài nước, như Intel, Bosch, eSilicon, Samsung, Renesas, Texas Instruments, Mobifone, Vinafone, Viettel, VNPT, FPT,…

2. Giảng dạy, công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Máy tính.

3. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực liên quan đến mạng viễn thông, thiết kế mạch điều khiển tích hợp số, xử lý tín hiệu đa phương tiện (trong viễn thông, điện tử, máy tính, y tế, giải trí), lập trình máy tính, hệ thống nhúng, ở các Viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế.

4. Tiếp tục học sau đại học tại các trường đại học, các viện trên thế giới.

Cụ thể:

- Sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc của các cơ quan, doanh nghiệp lớn của ngành ngay từ khi đang học, có cơ hội việc làm ngay từ khi thực tập và làm đồ án tốt nghiệp tại như các tập đoàn quốc tế (Intel, E-Silicon, Bosch, Samsung, Foster, …), các công ty Nhật Bản (Renesas, Mabuchi Motor, Foster, Unitec, Shinko Technos, Takemoto Denki, …) và các công ty lớn trong nước (FPT, Mobiphone, Vinaphone, Viettel, VTI, VTN, …). Xem thêm thông tin về cơ hội việc làm, Tuyển dụng.

- Sinh viên được học chuyển tiếp với học bổng 50% theo chương trình 2+2, 4+1 tại trường Catholic University of America (Hoa Kỳ) để lấy bằng Kỹ sư hoặc Thạc sỹ do trường Catholic University of America cấp; cũng như có cơ hội được nhận học bổng và học chuyển tiếp tại các Trường đối tác khác: Portland State University, Texas Tech University, University of Reading, … để nhận văn bằng quốc tế. Xem thêm thông tin về cơ hội học tập chuyển tiếp.

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đăng ký học tiếp Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các Trường đối tác: Texas Tech University, Catholic University of America, University of Leeds, University of Northampton, Santakunta University of Applied Science, Nice Sophia Antipolis, Vestfold College University,… Xem thêm thông tin về cơ hội học tập sau đại học.


CÁC THÔNG TIN KHÁC