DHBK

Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) Ngành Công nghệ thông tin - chuyên ngành Công nghệ phần mềm

24/04/2023 20:00

     

Giới thiệu

Chương trình Đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) được hình thành trên cơ sở chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp theo Nghị định thư ký ngày 17 tháng 11 năm 1997 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Tham gia Chương trình PFIEV ở Việt Nam gồm có: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Sản xuất tự động được xây dựng và phát triển từ chương trình đào tạo của trường Polytech Marseille, cộng hòa Pháp.

Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm; có khả năng học tập suốt đời, khả năng sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc và có trách nhiệm nghề nghiệp; có sức khỏe, có ý thức phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đào tạo người học tốt nghiệp trình độ Kỹ sư thuộc Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) chuyên ngành Công nghệ phần mềm:

1. Có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyên ngành công nghệ phần mềm, kiến thức khoa học kỹ thuật của các ngành liên quan;

2. Có kỹ năng, thái độ cá nhân và nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khởi nghiệp, có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp và làm việc nhóm trong bối cảnh quốc gia và quốc tế;

3. Có kỹ năng hành nghề kỹ sư, có khả năng đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyên ngành công nghệ phần mềm.

Chuẩn đầu ra

Người học tốt nghiệp Chương trình đào tạo kỹ sư CLC Việt-Pháp (PFIEV), chuyên ngành Tin học công nghiệp - Ngành Kỹ thuật điện, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:

1. Có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về toán học, khoa học và các nguyên lý kỹ thuật để xác định, trình bày và giải quyết các vấn đề mới, phức tạp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyên ngành công nghệ phần mềm và các lĩnh vực liên quan khác;

2. Có khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật phù hợp nhất hoặc sử dụng sự sáng tạo của cá nhân để đưa ra các giải pháp đáp ứng với các yêu cầu thực tiễn về sức khỏe cộng đồng, an ninh, phúc lợi cũng như các yếu tố liên quan đến toàn cầu, văn hoá, xã hội, môi trường và kinh tế;

3. Có khả năng truyền đạt kiến thức bằng nhiều phương pháp khác nhau, khả năng giao tiếp rõ ràng với người nghe trong chuyên ngành và không thuộc chuyên ngành;

4. Có khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và trong việc đưa ra những đánh giá sáng suốt có xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội;

5. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong bối cảnh quốc gia và quốc tế, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu, với vai trò là thành viên nhóm hoặc lãnh đạo trong nhóm, tạo ra môi trường hợp tác toàn diện đa dạng về văn hóa;

6. Có khả năng thu thập thông tin, tiến hành thử nghiệm nâng cao, phân tích và giải thích dữ liệu, tạo ra được sự mô phỏng và sử dụng phán đoán kỹ thuật để có được khảo sát chi tiết và nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật phức tạp hoặc đưa ra kết luận

7. Có khả năng tự tích luỹ và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp;

8. Có khả năng thể hiện tư duy phản biện, đổi mới sáng tạo, tổ chức, quản lý, quản trị hoạt động nghề nghiệp tiên tiến; có tư duy khởi nghiệp;

9. Có trình độ tiếng Anh là TOEIC 600 hoặc tương đương; có trình độ tiếng Pháp là DELF B1 hoặc tương đương.

Vị trí việc làm

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp ngành Công nghệ thông tin - chuyên ngành Công nghệ phần mềm phù hợp với vị trí:

1. Quản lý, tư vấn kỹ thuật, thiết kế, khai thác, vận hành, các hệ thống liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm tại các doanh nghiệp, tập đoàn, các đơn vị sản xuất trong và ngoài nước.

2. Làm giảng viên giảng dạy các môn thuộc các ngành lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

3. Nghiên cứu chuyên sâu và phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế.

4. Học chuyển tiếp thạc sỹ; tiếp tục học sau đại học tại các trường đại học, các viện trên thế giới.

Thông tin Chương trình đào tạo

Khung CTĐT ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm (áp dụng từ khóa 2022)