DHBK

Thông tin liên hệ

06/11/2018 09:18

Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến

Địa chỉ: Khu C, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Email: fast@dut.udn.vn

Facebook: https://www.facebook.com/fast.dhbk.dhdn/

Điện thoại: 0236 3735 112 - 0912 919 157 (TS. Nguyễn Lê Hòa)