DHBK

Thông tin tuyển sinh 2021 - Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến

25/02/2021 15:00

CLICK NGAY: FAST- TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021

 

CỰU SINH VIÊN, SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ FAST?

Thành phần diễn giả: 

 1. Đại diện Lãnh đạo Khoa và các phụ trách chương trình CTTT & PFIEV: 

  1. TS. Nguyễn Lê Hoà - Trưởng khoa, khoa FAST

  2. TS. Lê Quốc Huy - Trưởng Bộ môn, khoa FAST

 2. Đại diện Doanh nghiệp 

  1. Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Giám đốc Cty TNHH Giải pháp Acronics 

  2. Ông Đoàn Thanh Thiên - Trưởng phòng kỹ thuật, công ty Fossil Việt Nam, đồng thời là cựu sinh viên ECE khoá 09.

 3. Đại diện Cựu sinh viên  

  1. Hoàng Đình Chương - Cựu SV ES - khoá 08 , đang làm: vị trí Software Engineer, tại Google, London, Anh (tham gia online)

  2. TS. Nguyễn Châu Thanh - Cựu SV ECE - khoá 08, đang làm vị trí Cộng tác viên khoa học, tại NASA, Hoa Kỳ (tham gia online)

  3. Trần Anh Hằng Nga - Cựu SV ECE - khoá 10, đang làm nghiên cứu tại Đại học Evora, Bồ Đào Nha  

  4. Võ Chí Quyết - Cựu sinh viên PFIEV - khoá 2015, đang làm vị trí Software Engineer, tại công ty Logi Vietfrance (tham gia offline)

  5. Nguyễn Lê Hoàng Anh - cựu SV PFIEV - khoá 09 ngành SXTD, đang làm tại FPT Đà Nẵng (tham gia online)

 4. Đại diện Sinh viên:

  1. Phan Minh Anh - Sinh viên ECE, ngành Điện tử Viễn thông 

  2. Huỳnh Thị Phương Hiền - Sinh viên PFIEV, ngành Tin học Công nghiệp