DHBK

Chương trình đào tạo kỹ sư CLC Việt-Pháp ngành Công nghệ phần mềm

11/11/2018 03:38

         

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản vững vàng; có năng lực ngoại ngữ tốt để sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế; có kỹ năng thực hành cơ bản; có kiến thức chuyên sâu về Công nghệ phần mềm, Mạng và truyền thông, Điện tử và Quản lý dự án; có khả năng thiết kế và xây dựng các hệ thống phần mềm quản lý và phần mềm công nghiệp; thiết kế và quản trị các hệ thống mạng máy tính và truyền thông; thiết kế và phát triển các hệ thống phần mềm nhúng.

Chuẩn đầu ra

- Có khả năng tiếp cận, vận dụng và làm chủ công nghệ, thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực tự động hóa, kỹ thuật tin học - điện tử công nghiệp.

- Có khả năng ứng dụng các kiến thức khoa học cơ bản và khoa học kỹ sư ngành rộng vào chuyên ngành Tin học công nghiệp cũng như các ngành khác.

- Có khả năng nghiên cứu và tự học tập trong chuyên ngành Tin học công nghiệp và các ngành thuộc lĩnh vực điện, điện tử.

- Có khả năng lập dự án, thuyết trình kỹ thuật.

- Có khả năng tổ chức và phối hợp hiệu quả trong làm việc nhóm.

- Có hiểu biết về xã hội, môi trường, quản lý kinh tế.

- Yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ để nhận bằng CTĐT Kỹ sư chất lượng cao: Anh: TOEFL 500, Pháp DELF B1.

Khung chương trình

Các mô-đun kiến thức: Khoa học cơ bản: 50 ĐVHT; Khoa học kỹ sư: 29 ĐVHT; Thuật toán: 13 ĐVHT; Lập trình 15 ĐVHT; Cơ sở dữ liệu và tri thức: 10 ĐVHT; Hệ thống, phần cứng: 15 ĐVHT; Mạng 10 ĐVHT; Bảo mật và an ninh: 6 ĐVHT; Công nghệ phần mềm: 28 ĐVHT; Hệ thống thông tin: 4 ĐVHT; Kinh tế: 4 ĐVHT; Ngoại ngữ: 63 ĐVHT.

Kế hoạch đào tạo

 Giai đoạn I

Giai đoạn II

 

 

Năm thứ 1 và thứ 2

Năm thứ 3:

Các môn chung

Năm thứ 4:

Ngành

Năm thứ 5: Chuyên ngành

 Khoa học cơ bản

Khoa học kỹ thuật

Công nghệ thông tin

Công nghệ phần mềm

- Toán

- Tin học

- Vật lý

- Hoá học

- Thí nghiệm

- Ngoại ngữ

- Khoa học xã hội

Giảng dạy đa lĩnh vực:

- Khoa học kỹ thuật

- Quản trị & Khoa học xã hội

- Thực tập nhận thức

- Thuật toán

- Kỹ thuật lập trình

- Cơ sở dữ liệu và tri thức

- Hệ thống và phần mềm

- Mạng

- Bảo mật và an ninh

- Công nghệ phần mềm

- Hệ thống thông tin

Đề cương chi tiết

Tải về tại đây

Cơ hội việc làm

- Làm việc trong các công ty sản xuất phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.

- Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống phần mềm.

- Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).

- Giảng dạy các môn học về lĩnh vực Công nghệ Phần mềm và Công nghệ Thông tin về tại các trường Đại học, Cao đẳng.

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin tại các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.