DHBK

Chương trình đào tạo kỹ sư CLC Việt-Pháp ngành Sản xuất tự động

11/11/2018 04:17

          

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư có nền tảng vững vàng về kiến thức toán học, khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật; có năng lực ngoại ngữ tốt để sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế; có kỹ năng thực hành cơ bản; có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tự động hóa sản xuất (cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa, điều khiển tự động, quản lý và tổ chức sản xuất); có khả năng thiết kế bộ phận, điều khiển, giám sát và bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất tự động; thiết kế sản phẩm cơ khí, điều khiển, bảo dưỡng các thiết bị tự động gia công cơ khí, các máy cơ khí chính xác; tổ chức và quản lý sản xuất các dây chuyền sản xuất tự động.

Chuẩn đầu ra

- Có khả năng tiếp cận kiến thức, công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa quá trình sản xuất, lĩnh vực thiết kế sản phẩm và công nghệ CAD/CAM/CNC, lĩnh vực quản lý và điều hành sản xuất.

- Có khả năng ứng dụng kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành vào lĩnh vực thiết kế, gia công sản phẩm, lĩnh vực tự động hóa quá trình sản xuất, lĩnh vực quản lý và điều hành quá trình sản xuất.

- Có khả năng phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm; áp dụng kết quả thực nghiệm trong cải tiến quá trình.

- Có khả năng áp dụng kiến thức trong việc thiết kế hệ thống cũng như thành phần.

- Có khả năng tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm.

- Có khả năng nhận dạng, phân tích, tham khảo tài liệu và thực tiễn để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật đặt ra.

- Có khả năng trình bày kết quả.

- Có khả năng nghiên cứu và tự học tập.

- Có khả năng hiểu biết về xã hội, môi trường.

- Có khả năng tiếp cận các thiết bị hiện đại trong dây chuyền sản xuất tự động, sử dụng thiết bị, công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.

- Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng.

- Yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ để nhận bằng CTĐT Kỹ sư chất lượng cao: Anh: TOEFL 500, Pháp DELF B1

Khung chương trình

Các mođun kiến thức: Khoa học cơ bản: 50 ĐVHT; Khoa học kỹ sư: 31 ĐVHT; Cơ khí-Cơ Điện tử: 59 ĐVHT; Điều khiển tự động: 34 ĐVHT; Mạch điện, điện tử: 6 ĐVHT; Tin học: 6 ĐVHT; Kinh tế và quản lý sản xuất: 31 ĐVHT; Ngoại ngữ: 51 ĐVHT.

Kế hoạch đào tạo

 Giai đoạn I

Giai đoạn II

 

 

Năm thứ 1 và thứ 2

Năm thứ 3:

Các môn chung

Năm thứ 4:

Ngành

Năm thứ 5: Chuyên ngành

 Khoa học cơ bản

Khoa học kỹ thuật

Kỹ thuật cơ khí

Sản xuất tự động

- Toán

- Tin học

- Vật lý

- Hoá học

- Thí nghiệm

- Ngoại ngữ

- Khoa học xã hội

Giảng dạy đa lĩnh vực:

- Khoa học kỹ thuật

- Quản trị & Khoa học xã hội

- Thực tập nhận thức

- Kỹ thuật cơ khí

- Cơ điện tử

- Điều khiển tự động

- Mạch điện-điện tử

- Tin học

- Robot

- Quản lý sản xuất

- Quản lý dự án

- Quản lý chất lượng ISO

Đề cương chi tiết

Tải về tại đây

Cơ hội việc làm

- Làm các công việc kỹ thuật về lĩnh vực tự động hóa sản xuất, về lĩnh vực thiết kế sản phẩm và công nghệ CAD/CAM/CNC… tại các đơn vị sản xuất có trang bị dây chuyền thiết bị tự động hóa, thiết bị điều khiển theo chương trình số CNC.

- Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất tự động và robot công nghiệp; kiểm tra bảo dưỡng hệ thống thiết bị.

- Quản lý và tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị dây chuyền và thiết bị tự động hóa.

- Giảng dạy các môn học về điều khiển tự động, robot công nghiệp, cảm biến công nghiệp, các môn học về cơ sở kỹ thuật và cơ sở ngành cơ khí và tự động hóa, các môn học về công nghệ CAD/CAM/CNC… ở các trường Đại học, Cao đẳng.

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực tự động hóa quá trình sản xuất ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.