DHBK

2017 Joint Academic Forum in Danang, The DUT with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE

14/07/2017 09:17

Trường Đại học Bách khoa sẽ phối hợp với các trường Đại học và doanh nghiệp Nhật Bản được hỗ trợ bởi IEEE sẽ đồng tổ chức Hội thảo vào ngày 01/12/2017 tại Nhà trường (ngày 02/12 sẽ có chuyến đi tham quan các doanh nghiệp - Factory tour). Phòng KHCN và HTQT xin gửi đến các anh chị Call for Paper và mẫu format cho các báo cáo gửi đăng kỷ yếu Hội thảo (tải về tại đây).

Kính đề nghị các cán bộ, giảng viên được biết để viết bài tham dự. Đây là một cơ hội tốt để trao đổi chuyên môn và công bố các kết quả nghiên cứu của các cá nhân của Nhà trường.