DHBK

Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập đợt tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

10/07/2017 15:26

Khoa Cơ khí:

Khoa Cơ khí giao thông:

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh:

Khoa Công nghệ thông tin:

Khoa Điện:

Khoa Điện tử - Viễn thông:

Khoa Hóa:

Khoa Kiến trúc:

Khoa Môi trường:

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp:

Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện:

Khoa Xây dựng Cầu Đường: