DHBK

Kết quả kỳ thi năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 23.04.2017

13/05/2017 18:10

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường ĐH Bách khoa thông báo kết quả kỳ thi năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 23.04.2017:

1. Xem kết quả sắp xếp theo SBD tại đây.

2. Xem kết quả sắp xếp theo Tổng điểm giảm dần tại đây.

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD