DHBK

Chương trình Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Triển lãm Công nghệ BKDN TechShow 2017

08/05/2017 16:22

CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ BHDN TECHSHOW 2017

Ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2017

1. HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2016 – 2017

Địa điểm: Hội trường F, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng

Thời gian: Ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2017 (từ 7h30 đến 12h00)

07h00 – 07h30

Đón tiếp đại biểu, khách mời

07h30 – 07h40

Văn nghệ chào mừng

07h40 – 07h50

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thông qua chương trình làm  việc

07h50 – 08h00

Phát biểu chào mừng của Hiệu Trưởng trường Đại học Bách khoa

08h00 – 10h30

Báo cáo của các đề tài xuất sắc được tuyển chọn

10h30 – 11h30

Tổng kết, Trao các Giải thưởng và Giấy Chứng nhận SVNCKH năm 2017 

11h30 – 12h00

Chụp ảnh lưu niệm và Bế mạc

2. TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ BKDN TECHSHOW 2017

Địa điểm: Đường dẫn vào Hội trường khu F, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, 54 Nguyễn Lương Bằng

Thời gian: Từ ngày 19/5/2017 đến ngày 20/5/2017

Ngày 19/5/2017:

09h30

Hoàn thành trang trí gian hàng, bố trí các sản phẩm triển lãm

10h00

Khai mạc Triển lãm BKĐN Techshow 2017

10h30

Chấm các sản phẩm KHCN tham gia Triển lãm BKĐN Techshow 2017

Ngày 20/5/2017:

07h30 – 10h30

Giới thiệu sản phẩm cho khách tham quan, các đại biểu tham dự Triển lãm BKĐN Techshow 2017

10h30 – 11h30

Tổng kết và Trao các Giải thưởng Công nghệ của BKDN Techshow 2017 (Hội trường F)

12h00

Bế mạc Triển lãm