DHBK

Tài liệu Tập huấn sử dụng hệ thống LMS và xây dựng bài giảng trực tuyến (e-Learning)

05/03/2020 19:59

I. DÀNH CHO SINH VIÊN

Slide hướng dẫn sử dụng ()

II. DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

STT

Nội dung

Tải về

Tài liệu tập huấn

1

Tài liệu tập huấn hệ thống LMS

2

Tài liệu tập huấn phần mềm iSpring Suite

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

3

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống DUT-LMS

4

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm iSpring Suite

Ứng dụng Microsoft Teams để dạy học trực tuyến

5

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams để dạy học trực tuyến

6

Bộ cài đặt Microsoft Teams chạy độc lập

Lưu ý: Nếu quý Thầy/Cô cần trợ giúp xin liên hệ với Tổ CNTT theo: 
Địa chỉ: Phòng S.07.04 - Email: lms@dut.udn.vn - Điện thoại: 0935.725.527 (Nguyễn Năng Hùng Vân).