DHBK

Học bổng Toyota năm học 2016 - 2017

20/05/2022 15:14

Công ty Toyota Việt Nam tặng học bổng cho sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc, sinh viên có giải thưởng trong nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét cấp học bổng Toyota như sau:          

1. Số lượng: 9 suất.

2. Mức học bổng: 6.000.000 đồng/1 suất.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn:

  • Sinh viên hệ chính quy, tuyển sinh năm 2013 & 2014, thuộc các chuyên nghành: Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo máy và Cơ điện tử, Sản xuất tự động (Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp).
  • Sinh viên có kết quả học tập từng học kỳ năm học 2016 – 2017 đạt từ 7.5 (theo thang điểm 10) hoặc 3,0 (theo thang điểm 4) trở lên và kết quả đánh giá rèn luyện đạt loại “Tốt” trở lên (điểm từng môn học tối thiểu ≥ 5 điểm, tổng số tín chỉ đăng ký học lần đầu từng học kỳ ≥14 tín chỉ và chưa nhận học bổng tài trợ trong năm học 2017 – 2018).
  • Ưu tiên khác: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là người dân tộc thiểu số, sinh viên đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học.

4. Thời gian và thủ tục xét cấp học bổng:

Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng Toyota năm 2017 bao gồm:

  • Đơn xin cấp học bổng (tự viết);
  • Bảng điểm học tập năm học 2016 – 2017;
  • Kết quả rèn luyện của năm học 2016 – 2017;  
  • Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận ưu tiên hợp lệ;
  • Thư giới thiệu của cố vấn học tập/giảng viên chủ nhiệm (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 12 tháng 10 năm 2017.

Nơi nhận hồ sơ: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (Phòng A132)