DHBK

HỌC BỔNG TOYOTA 2019

20/05/2022 14:55

Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Sinh viên hệ chính quy, tuyển sinh năm 2015 & 2016, thuộc các nghành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ Chế tạo máy, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa.

- Sinh viên có kết quả học tập từng học kỳ năm học 2018 – 2019 đạt từ 8.0 trở lên và kết quả đánh giá rèn luyện đạt loại “Tốt” trở lên (điểm từng môn học tối thiểu ≥ 5, đảm bảo đúng tiến độ học tập theo quy định của Chương trình đào tạo và chưa nhận học bổng tài trợ trong năm học 2019 – 2020).

- Ưu tiên khác: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn (Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 hoặc minh chứng bản thân đang trong thời gian điều trị các bệnh hiểm nghèo) hoặc là người dân tộc thiểu số, sinh viên đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học.

Hồ sơ tham gia sơ tuyển:

- Sinh viên điền thông tin đăng ký xét học bổng tại https://forms.gle/3FWCUh1sNPrPXm8K8, thời gian hoàn thành kê khai thông tin chậm nhất 11h00 ngày 04 tháng 9 năm 2019.

Hồ sơ đăng ký xét, cấp học bổng Takemoto Denki năm 2019:

- Đơn xin cấp học bổng (tự viết tay);

- Bảng điểm học tập học năm học 2018-2019;

- Kết quả rèn luyện năm học 2018-2019;

- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận ưu tiên trong năm học 2018-2019;

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét, cấp học bổng:

- Thời gian: Hạn chót nộp hồ sơ 11h00 ngày 06 tháng 9 năm 2019.

Lưu ý: Chỉ nhận những hồ sơ sinh viên đã đăng ký tại https://forms.gle/3FWCUh1sNPrPXm8K8 và đạt yêu cầu.