DHBK

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011

02/01/2012 13:36

Ngày 29/12/2011, tại Hội trường khu F, Đảng bộ trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 và khen tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tham dự Hội nghị có đ/c Trần Văn Nam – Bí thư Đảng ủy ĐHĐN; đ/c Nguyễn Thị Kim Bình – Chánh văn phòng Đảng ủy ĐHĐN; đ/c Lê Kim Hùng – Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của Nhà trường.

Trong năm 2011, Đảng bộ trường Đại học Bách khoa đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chiến lược phát triển giáo dục của Bộ GD&ĐT; thực hiện chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính phủ về “Đổi mới toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020” và Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”. Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều lệ quy định; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra-giám sát trong đảng và lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Đã tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo, rèn luyện đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đảng viên, việc lựa chọn bồi dưỡng kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng, nội bộ đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương được duy trì.

 

Tại Hội nghị Đ/c Lê Kim Hùng đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012. Nội dung Báo cáo đã nêu lên được những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo của năm 2011:

- Công tác đào tạo đại học và đào tạo sau đại học: Năm qua, quy mô tuyển sinh đào tạo đại học ở các hệ tăng bình quân 6%/năm, trong đó chủ yếu là tăng ở hệ liên thông, hệ chính qui chỉ tăng bình quân 4%/năm. Chất lượng đào tạo của nhà trường được xã hội đánh giá cao, sinh viên tốt nghiệp tại trường đã nhanh chóng có việc làm và đáp ứng tốt với môi trường công tác. Công tác đào tạo Sau đại học đã được nhà trường rất quan tâm; phát triển mở mới thêm 02 ngành đào tạo Thạc sĩ: XD-DD&CN và XD Cầu, Hầm. Quy mô đào tạo sau đại học, do đặc điểm ngành nghề, vẫn ổn định với từ 330 đến 350 cao học và 12 đến 15 NCS.

- Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Nhà trường đã chủ trì tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị khoa học cấp Quốc gia, cấp Quốc tế. Qua hội thảo, cán bộ, giảng viên của trường đã tham gia báo cáo các công trình nghiên cứu khoa học; nhiều học giả, Giáo sư của các đại học trên thế giới đã đến giao lưu, báo cáo khoa học, chia sẻ kinh nghiệm…tạo nên không khí sinh hoạt học thuật sôi nổi và tăng thêm uy tín cho trường. Năm học 2010-2011, Trường được giao nhiệm vụ thực hiện 167 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 01 đề tài Nghị định thư, 34 đề tài cấp Bộ, 22 đề tài cấp ĐHĐN quản lý, 53 đề tài cấp trường quản lý và 57 đề tài do cán bộ trẻ thực hiện với tổng kinh phí trên 2 tỷ VNđồng.

- Công tác Hợp tác Quốc tế: Hoạt động hợp tác quốc tế đã và đang phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu góp phần đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tăng cường cơ sở vật chất và đặc biệt là nâng cao uy tín của nhà trường. Trong năm qua đã Tổ chức thành công 6 Hội nghị, Hội thảo trong và ngoài nước; tổ chức tiếp và làm việc với 44 đoàn khách nước ngoài; đón tiếp 01 trợ giảng và 01 sinh viên nước ngoài đến làm việc và thực tập; ký kết 06 văn bản hợp tác và biên bản ghi nhớ với các đại học của Nhật Bản, Úc, Pháp... về hợp tác giảng dạy và NCKH.

- Công tác tổ chức, cán bộ: Quán triệt Nghị quyết công tác định kỳ của Đảng ủy, nhà trường đã kiện toàn, ổn định cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2009-2014, bổ nhiệm mới 01 Phó hiệu trưởng; triển khai thực hiện công tác qui hoạch cán bộ đúng qui định của Bộ và ĐHĐN. Công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được chú trọng về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Trong năm đã tuyển mới 46 cán bộ giảng dạy và cán bộ dạy thực hành (đặc biệt đã thu hút được nhiều cán bộ học từ nước ngoài về). So với năm 2010, số cán bộ có trình độ Tiến sĩ tăng 5 người, thạc sĩ tăng 20 người, cán bộ được công nhận học hàm PGS tăng 05 người, nhà giáo ưu tú tăng 02 người.

- Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012:

1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD&ĐT. Lồng ghép nội dung Cuộc vận động với tuyên truyền kỷ niệm, giáo dục truyền thống cách mạng trong những ngày Lễ lớn của năm 2012. Gắn việc thực hiện các yêu cầu, nội dung Cuộc vận động với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng trường tiên tiến xuất sắc và hoàn thành nhiệm vụ chính trị “Dạy Tốt- Học tốt”.

2. Chủ động xây dựng quan hệ ổn định và chặt chẽ với cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương và trên cả nước để có kế hoạch đào tạo sát hợp, đáp ứng đúng những yêu cầu cung ứng lao động trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 14 của Chính phủ về “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020”; tiếp tục mở thêm những chuyên ngành mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển khoa học công nghệ của đất nước; nhân rộng mô hình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao để phân tầng đào tạo tinh hoa và đào tạo đại trà.

4. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học. Tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt tăng cường công tác quản lý giảng dạy, học tập, thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra và đánh giá.

5. Thực hiện công tác qui hoạch cán bộ năm 2012 theo chủ trương của ĐHĐN; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, tăng cường đội ngũ giảng viên có học vị và học hàm. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến và liên kết đào tạo với chất lượng cao, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, nhằm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ.

6. Triển khai xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020.

7. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba công khai”; thực hiện kế hoạch xây dựng lại qui chế chi tiêu nội bộ của trường.

8.Tăng cường tổ chức các hoạt động phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh; phát huy hiệu quả của các loại hình câu lạc bộ để sinh viên có điều kiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng ngoại ngữ & tin học.

9. Chú trọng công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, đặc biệt trong đội ngũ đoàn viên thanh niên; năm 2012 kết nạp ít nhất 40 đảng viên (trong đó có 20 sinh viên); phấn đấu 90% chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và trên 95 % đảng viên “Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ”.

10. Tăng cường công tác của UBKT Đảng uỷ về việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

Hội nghị nhất trí cao với nội dung báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Nam. Phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, ý chí quyết tâm của cán bộ đảng viên, Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.

 

Nhân dịp này, Đảng bộ trường Đại học Bách khoa đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và những đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm qua và trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho Đ/c Trần Văn Vang

 

Đ/c Trần Văn Nam tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho Đ/c Trần Văn Vang