DHBK

Nghiên cứu sinh Võ Khánh Hà bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

05/07/2021 07:28

Sáng ngày 03/7/2021, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh (NCS) Võ Khánh Hà với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng Quy trình công nghệ chiết tách, xác định thành phần hóa học của rễ cây Mật nhân (Eurycoma Longifolia Jack) ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm”, Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm bằng hình thức trực tuyến. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh và PGS.TS Giang Thị Kim Liên.

Ảnh có chứa văn bản, trong nhà, phòng

Mô tả được tạo tự động
Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 07 thành viên: PGS.TS Đặng Minh Nhật - Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Trúc Loan - Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN, Thư ký Hội đồng; Các thành viên phản biện gồm: PGS.TS Nguyễn Hoàng Dũng - Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và PGS.TS Nguyễn Văn Toản - Trường Đại học Nông Lâm Huế; Các Ủy viên gồm:  PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh - Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN, TS. Mạc Thị Hà Thanh - Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN và TS. Bùi Xuân Đông - Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN.

Ảnh có chứa văn bản, người, trong nhà

Mô tả được tạo tự động
PGS.TS. Võ Ngọc Dương – Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Võ Khánh Hà

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Đặng Minh Nhật, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Võ Khánh Hà. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua.


NCS Võ Khánh Hà trình bày tóm tắt Luận án trước hội đồng

Nội dung đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy trình công nghệ chiết tách, xác định thành phần hóa học của rễ cây Mật nhân (Eurycoma Longifolia Jack) ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm” nhằm xây dựng quy trình công nghệ chiết tách, xác định thành phần hóa học, thăm dò hoạt tính sinh học của rễ cây mật nhân ở khu vực  miền Trung – Tây Nguyên và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm với mục đích đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm, nâng cao giá trị kinh tế và  khuyến khích bảo tồn nguồn nguyên liệu thiên nhiên này.

Ảnh có chứa trong nhà, trần, xanh lục, chuẩn bị

Mô tả được tạo tự động
PGS.TS Đặng Minh Nhật nhận xét về đề tài

Sau phần trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy trình công nghệ chiết tách, xác định thành phần hóa học của rễ cây Mật nhân (Eurycoma Longifolia Jack) ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, Hội đồng đã đưa ra các nhận xét, các chất vấn đối với NCS Võ Khánh Hà cũng như các góp ý cụ thể giúp NCS chỉnh sửa, hoàn thiện Luận án tốt hơn.

Sau hơn 03 giờ làm việc, Hội đồng đánh giá Luận án đã họp bỏ phiếu kín và 100% thành viên Hội đồng nhất trí để NCS Võ Khánh Hà chỉnh sửa, tiếp tục hoàn thiện Luận án để báo cáo cấp Trường.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở:

Ảnh có chứa trong nhà, tường, trần, phòng

Mô tả được tạo tự động

Ảnh có chứa văn bản, trong nhà, trần, phòng

Mô tả được tạo tự động

Ảnh có chứa văn bản, người, tạo dáng, đứng

Mô tả được tạo tự động

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN