DHBK

Lễ Ký kết ghi nhớ chương trình hợp tác đào tạo và khoa học công nghệ với Công ty Điện lực Quảng Trị

19/04/2021 20:59

Chiều ngày 16/04/2021, tại Quảng Trị, Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa , Đại học Đà Nẵng và Công ty Điện lực Quảng Trị đã thực hiện Lễ Ký kết hợp tác trong hoạt động Đào tạo và Khoa học Công nghệ.

Tham dự buổi Ký kết, về phía Công ty Điện lực Quảng Trị có Ông Phan Văn Vĩnh - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị, các Ông/Bà là Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty cùng các Ông/Bà là Trưởng, Phó trưởng phòng các phòng ban của Công ty. Về phía Khoa Điện có PGS.TS. Lê Tiến Dũng - Trưởng Khoa Điện, TS. Võ Quang Sơn - Phó trưởng Khoa Điện, TS. Phạm Văn Kiên - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Điện, Điện tử cùng các thầy cô hiện đang công tác tại Khoa.

Description: A group of people posing for a photoDescription automatically generated
Buổi lễ Ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp

Việc ký kết biên bản ghi nhớ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hợp tác triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời hợp tác nghiên cứu khoa học theo định hướng Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, hai đơn vị sẽ hợp tác tổ chức các chương trình thực tập, thực tế của sinh viên, cùng nhau trao đổi thông tin về nguồn nhân lực.

Tại buổi gặp, lãnh đạo hai đơn vị cũng thống nhất sẽ xem xét hỗ trợ xây dựng và phối hợp triển khai các khóa đào tạo chuyên đề và đào tạo sau Đại học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Điện lực Quảng Trị trong các lĩnh vực Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá.

Description: A person in a white shirt and red tieDescription automatically generated with medium confidence
PGS.TS Lê Tiến Dũng - Trưởng khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng phát biểu

Về vấn đề hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, PGS.TS Lê Tiến Dũng - Trưởng khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng cho biết: Hai đơn vị thống nhất hợp tác triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các lĩnh vực: Hệ thống điện, Năng lượng tái tạo, Điều khiển tự động trong hệ thống điện do Công ty Điện lực Quảng Trị quản lý nhằm giải quyết các vấn đề thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số doanh nghiệp. Trên cơ sở nhu cầu đào tạo và nghiên cứu của mỗi bên, hai bên sẽ thông báo và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia các chương trình hội thảo về khoa học công nghệ được tổ chức của mỗi bên.

Description: A person speaking into a microphoneDescription automatically generated with medium confidence
Ông Phan Văn Vĩnh - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị phát biểu

Ông Phan Văn Vĩnh - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: Đơn vị sẽ tiếp nhận sinh viên thực tập, làm đồ án tốt nghiệp theo giới thiệu của Khoa Điện  và có trách nhiệm cung cấp tài liệu, bố trí nhân sự hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực tập, làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên tại Công ty. Căn cứ nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực, hàng năm Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng cho Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để thông báo, giới thiệu các sinh viên tiềm năng, có nguyện vọng làm việc tại Công ty.

Tin, ảnh: PC Quảng Trị
Biên tập: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN