DHBK

Hội nghị công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập cho sinh viên năm học 2020-2021

18/04/2021 12:55

Chiều ngày 16.04.2021, tại Hội trường khu F, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập cho sinh viên năm học 2020-2021. Hội nghị được chủ trì bởi PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, sự hài lòng của người học và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn.


Toàn cảnh Hội nghị

Đây là cơ hội để Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng chức năng, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và cố vấn học tập (CVHT) có dịp đối thoại, trao đổi để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác GVCN và CVHT năm học vừa qua và thảo luận, đề xuất các giải pháp để cải tiến và nâng cao chất lượng công tác GVCN và CVHT năm học 2020 – 2021.


PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định mỗi em sinh viên là một đại sứ trong việc nâng cao học hiệu của Nhà trường đến quý phụ huynh và các em học sinh THPT. Do đó, việc hỗ trợ, chăm lo các em sinh viên tốt sẽ là cầu nối quan trọng để nâng cao sự hài lòng của sinh viên, tạo sự tin tưởng để phụ huynh và học sinh lựa chọn đăng ký xét tuyển vào trường. Thầy cho biết, công tác GVCN và cố vấn học tập hiện nay có vai trò hết sức quan trọng. Đánh giá qua gần 5 năm thực hiện quy chế GVCN, thầy cho biết việc thực hiện vẫn còn có những vẫn đề bất cập nhất định và Hội nghị lần này sẽ là cơ hội để các bên liên quan cùng lắng nghe những ý kiến phản hồi. Thầy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung cho ý kiến thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập trong thời gian đến.

A picture containing curtain, person, indoor, decorated

Description automatically generated


Các đại biểu trình bày các tham luận tại Hội nghị GVCN và CVHT

Ngoài nội dung các tham luận được báo cáo của các đơn vị, hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, hạn chế của công tác chủ nhiệm và cố vấn học tập trong thời gian qua. Qua trao đổi, nhiều giải pháp có tính khả thi đã được các Khoa, Phòng và GVCN đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.


TS. Huỳnh Hưu Hưng- Trưởng phòng Công tác sinh viên trình bày các đề xuất nâng cao chất lượng công tác GVCN và CVHT

Kết luận tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu khẳng định để nâng cao chất lượng công tác GVCN, mỗi giáo viên cần hướng dẫn và hỗ trợ cho sinh viên nắm vững nội dung chương trình đào tạo, các quy định, quy chế của Nhà trường; tích cực, chủ động, tham gia sinh hoạt lớp, bám sát lớp để hướng dẫn và hỗ trợ học sinh kịp thời; Tăng cường công tác tư vấn đối với từng học sinh về học tập, rèn luyện, đặc biệt là phương pháp học; Bám sát hoạt động rèn luyện phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức, thái độ, tác phong của sinh viên; phối hợp với các phòng chức năng tiếp cận và hỗ trợ kịp thời khi có những vấn đề vướng mắc xảy ra với sinh viên.

A person speaking into a microphone

Description automatically generated
Các đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Qua gần 2 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua các ý kiến đóng góp của các GVCN, Nhà trường sẽ thiết lập xây dựng lại các quy trình và quy chế về công tác GVCN và cố vấn học tập cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu về công tác hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập. Đồng thời xây dựng Đề án về Hỗ trợ, chủ nhiệm và CVHT cho sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Bách khoa nhằm cụ thể hóa việc triển khai công tác GVCN/CVHT và hoàn thiện mặt pháp lý về tổ chức quản lý công tác GVCN trong Nhà trường.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN