DHBK

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tăng cường giao lưu, hợp tác nhiều lĩnh vực với các viện nghiên cứu và các trường Đại học tại Đài Loan

12/04/2021 08:04

Ngày 08/4/2021, Trường Đại học Bách khoa , Đại học Đà Nẵng đã đón tiếp đoàn Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Trường.

Tham dự buổi làm việc, về phía Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam có GS. TS. Hứa Huy Hoàng - Tham tán, Trưởng phòng Khoa học và Ông Tăng Văn Long, Bí thư phòng Khoa học. Về phía Trường Đại học Bách khoa, có PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng, TS. Tào Quang Bảng – Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, TS. Nguyễn Thanh Bình – Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

Đáp lại sự quan tâm của đoàn Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã giới thiệu với đoàn công tác về các hoạt động giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. Đăc biệt, về các chương trình hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học tại Đài Loan và thông tin về hoạt động giao lưu học tập, đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường tại Đài Loan.

Qua đó, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN và đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đã trao đổi các cơ hội hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và các chương trình giao lưu, trao đổi sinh viên tại các viện nghiên cứu và trường đại học tại Đài Loan trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế
Biên tập: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN