DHBK

Trường Đại học Bách khoa công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 – Cụm thi số 41

19/07/2016 05:35

Trưa 19/7/2016, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại Cụm thi số 41 do trường chủ trì.

Thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ: http://thpt16c41.dut.udn.vn sau đó chọn nhập Số báo danh, Mã xác nhận để tra cứu điểm thi hoặc có thể tải file PDF theo link bên dưới.

Link tải file kết quả thi THPT 2016 - Cụm thi 41

Số báo danh DDK từ-đến

Link tải file kết quả

000001-001000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzN2dpRUZ3RFo5T00/view?usp=sharing

001001-002000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzbE1QQ3VoWHhsM1k/view?usp=sharing

002001-003000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzSE94WUNOVW9KLUk/view?usp=sharing

003001-004000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzXzd1anQ4elJCWms/view?usp=sharing

004001-005000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzOWNOMjR3dmRVbjQ/view?usp=sharing

005001-006000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzRWM3N2xSQWo3QVk/view?usp=sharing

006001-007000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzNllMcU4tVnVkSUU/view?usp=sharing

007001-008000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzblF5SkdpYnhGTzQ/view?usp=sharing

008001-009000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzelRXVWRmeEFlZU0/view?usp=sharing

009001-010000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzYXdZOWUta3psc0k/view?usp=sharing

010001-011000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzX1Q0Vjk3RksyUlk/view?usp=sharing

011001-012000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzSl83UEpQdElCUjg/view?usp=sharing

012001-013000

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzUHNGSHZTQTlieEU/view?usp=sharing

013001-014211

 https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzdkFKSHZoMXFFYnc/view?usp=sharing